Outsourcing i tajemnica bankowa

9 ‑ 10 września 2010 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Outsourcing i tajemnica bankowa
 / 9 ‑ 10 września 2010 / Warszawa

Cel

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

Jakich zmian w zakresie outsourcingu i tajemnicy bankowej należy oczekiwać w najbliższym czasie i jakie będą ich skutki
dla branży przedstawią i skomentują wybitni specjaliści,
m.in. ze Związku Banków Polskich, Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych
i Adwokatów, Kancelarii Baker & McKenzie Gruszczyński
i Wspólnicy, Alior Bank SA, NBP, Kancelarii Prawnej LEXdirekt Widziewicz, Szepietowski oraz Inforsys SA
Podczas spotkania Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich m.in. przedstawi kierunki projektowanych zmian
w działalności bankowej oraz powie o zmianach w zakresie obowiązków informacyjnych wobec KNF i klientów
W trakcie warsztatów dr Marcin Olszak z Narodowego Banku Polskiego wyjaśni jakie wymagania w świetle obowiązujących regulacji oraz projektowanych zmian w prawie bankowym stawiane będą przed bankiem i wykonawcami powierzonych czynności
Dzięki prelekcji dr Pawła Litwińskiego z Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów będą mogli Państwo lepiej poznać przepisy o ochronie danych osobowych w bankach jak również obowiązki związane z gromadzeniem danych osobowych przez banki
Eksperci z Kancelarii Baker & McKenzie Gruszczyński
i Wspólnicy powiedzą jaki jest wpływ zmian wynikających
z implementacji Dyrektywy MiFID na outsourcing oraz jaka
jest prawidłowa konstrukcja umowy outsourcingowej z bankiem
– na przykładzie kontraktu w zakresie dostaw usług IT
O projektowanych regulacjach podoutsourcingu i zmianach
w regulacji outsourcingu zagranicznego w prawie bankowym powie Leszek Rydzewski z Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz
Kluczowym momentem decydującym o powodzeniu outsourcingu jest wybór firmy – zleceniobiorcy i podpisanie umowy outsourcingowej. Jak uniknąć pułapek i błędów, na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy
Udział w tym wydarzeniu pozwoli Państwu zapoznać się
z projektowanymi zmianami a nasi eksperci przedstawią spodziewane konsekwencje i zinterpretują projektowane przepisy

KTO NAJWIĘCEJ SKORZYSTA Z DOŚWIADCZEŃ PRELEGENTÓW:
Wyższa i średnia kadra menedżerska banków i instytucji finansowych ściśle współpracujących z bankami,
w szczególności departamenty:
Prawny
Nadzoru i Kontroli
Bezpieczeństwa
Compliance
Oceny Ryzyka
Operacji bankowych
IT

PROGRAM

9.09.2010 - czwartek


9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie uczestników

10.00 Outsourcing działalności bankowej - kierunki projektowanych zmian
Jerzy Bańka, Dyrektor ds. Legislacyjno - Prawnych, Związek Banków Polskich
• Ocena obowiązujących przepisów
• Redukcja ograniczeń przedmiotowych
• Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych wobec KNF
i klientów
• Potrzeba uregulowania outsourcingu międzybankowego

11.00 Przerwa na kawę

11.15 Wymagania stawiane przed bankiem i wykonawcami powierzonych czynności w świetle obowiązujących regulacji oraz projektowanych zmian w prawie bankowym
Dr Marcin Olszak , Departament Prawny NBP

12.15 Projektowana regulacja podoutsourcingu i zmiany
w regulacji outsourcingu zagranicznego w prawie bankowym
Leszek Rydzewski, Adwokat, Wspólnik Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz
• „Podoutsourcing” – pojęcie i brak regulacji prawa
bankowego
• Projektowane zmiany – wprowadzenie podoutsoucingu,
dwie dozwolone kategorie, przesłanki dopuszczalności,
regulacje pochodne w zakresie odpowiedzialności i tajemnicy
bankowej
• Dotychczasowa regulacja outsourcingu zagranicznego: dwie
kategorie
• Szczególne wymagania dla outsourcingu zagranicznego (KNF)
• Projektowane zrównanie regulacji umowy o powierzenie
czynności wykonywanych w obrębie UE z regulacją
outsourcingu krajowego (wyłączenie spod regulacji
outsourcingu zagranicznego)
• Projektowane zrównanie wymagań dokumentowych wobec
insourcera zagranicznego

13.00 Lunch

14.00 Umowa outsourcingowa z bankiem – prawidłowa konstrukcja na przykładzie kontraktu w zakresie dostaw usług IT
Bartosz Tomaszewski, Prawnik, Baker & McKenzie Gruszczyński
i Wspólnicy

15.00 Przerwa na kawę

15.15 Outsourcing i tajemnica bankowa – podejście kulturowe
Łukasz Woźniak, Dyrektor Departamentu Operacji Bankowych,
Alior Bank SA
• Czym jest tajemnica?
• Czy ryzyko ryzyku równe – rozwiązania w innych krajach
i kulturach
• Jak się zabezpieczyć – case studies

16.15 Wymagania banku wobec dostawcy outsourcingu
– praktyczne aspekty współpracy na przykładzie masowej produkcji korespondencji bankowej
Michał Czeredys, Prezes Zarządu, Inforsys S.A.
• Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
• Optymalizacja procesów
• Współpraca z operatorami pocztowymi
• Analiza danych, wsparcie informatyczne
• Innowacyjność w zakresie produkcji dokumentów
transakcyjnych – TransPromo

17.15 Podsumowanie i zakończenie I dnia warsztatów

10.09.2010 piątek


9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie uczestników

10.00 Bank jako administrator danych osobowych
Dr Paweł Litwiński, Adwokat, Partner, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
• Informacje przetwarzane w działalności bankowej a obowiązek
ochrony danych osobowych
• Przepisy o ochronie danych osobowych a obowiązek
zachowania tajemnicy bankowej
• Gromadzenie danych osobowych przez banki i obowiązki
z tym związane

11.30 Przerwa na kawę

11.50 Bank jako administrator danych osobowych (c.d.)
Dr Paweł Litwiński, Adwokat, Partner, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
• Powierzenie danych do przetwarzania a outsourcing bankowy
• Marketing usług bankowych z wykorzystaniem danych
osobowych – jak maksymalizować korzyści dla banku?
• Jak długo bank może przetwarzać dane osobowe swoich
klientów?

13.30 Wpływ zmian wynikających z implementacji Dyrektywy MiFID na outsourcing
Marek Rosiński, Wspólnik, Radca Prawny, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy

14.30 Lunch

15.10 Nowe regulacje odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy z perspektywy obowiązku przestrzegania tajemnicy bankowej
Piotr Bodył Szymala, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej w Grupie BZ WBK SA
• Modyfikacja zakresu podmiotowego obowiązku zachowania
tajemnicy bankowej w świetle nowych regulacji AML
• Krzyżujące się zakresy przedmiotowe tajemnicy bankowej
i danych transferowanych do GIIF przez instytucje obowiązane
• Outsourcing w kontekście wykonywania obowiązków
związanych z AML a tajemnica bankowa
• Prawo do informacji klienta a walka z praniem pieniędzy


16.10 Outsourcing bankowy a zarządzenie ryzykiem braku zgodności (compliance) z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami postępowania
Aleksandra Widziewicz, Radca Prawny i Partner w Kancelarii Prawnej LEXdirekt Widziewicz, Szepietowski sp.p.
• Skuteczna identyfikacja obszarów ryzyka
• Rola jednostki compliance w procesie zarządzania ryzykiem
braku zgodności
• Podstawowe sposoby ograniczenia ryzyka braku zgodności

17.10 Zakończenie i wręczenie certyfikatów


Jerzy Bańka – Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego, Związek Banków Polskich
Radca Prawny, specjalista z zakresu Prawa bankowego. Stały współpracownik Centrum Prawa Bankowego
i Informacji (poprzednio Bankowa Spółka Prawnicza). Stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył —reprezentując ZBP —w pracach legislacyjnych nad ustawami Prawo bankowe, ustawa o NBP, Ordynacja podatkowa, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa o kredycie konsumenckim, prawo upadłościowe i naprawcze i innych.

Piotr Bodył Szymala – Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej w Grupie BZ WBK SA
Radca prawny i wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Jest absolwentem Szkoły Integracji Europejskiej zorganizowanej we współpracy z Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w Austrii oraz stypendystą University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Instituut - Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii. Opublikował ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych prawu gospodarczemu, prawu instytucji finansowych (banków), a także prawu cywilnemu, w tym regulacjom konsumenckim. Twórca teorii o prawie do przedsiębiorstwa jako typie prawa hybrydowego na innych prawach cząstkowych i stanach faktycznych. Współpracownik działu prawnego dziennika Rzeczpospolita oraz miesięcznika Prawo Bankowe. Aktualnie Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK AIB S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse sp. z o.o.

Michał Czeredys, Prezes Zarządu, Inforsys S.A.
Absolwent Wydziałów Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Investment Fund Marketing (IFM). Ze spółką Inforsys S.A. jest związany od czerwca 2005 roku. W październiku 2006 r. objął stanowisko Dyrektora Handlowego. Przyczynił się do dynamicznego wzrostu liczby obsługiwanych kontraktów, opracował i wdrożył strategię marketingowo – sprzedażową w obszarze kluczowego dla Inforsys projektu TransPromo. W styczniu 2008 roku został powołany na Wiceprezesa Zarządu, a w kwietniu 2009 roku na Prezesa Zarządu.

Dr Paweł Litwiński – Adwokat, Partner, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych
z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym najnowszego komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych
w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Ekspert Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Dr Marcin Olszak – Departament Prawny NBP
Były naczelnik Wydziału Interpretacji Prawnych w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego (GINB), gdzie, m. in. współtworzył stanowisko organu nadzoru bankowego dotyczące interpretacji przepisów prawa bankowego o outsourcingu. Reprezentował GINB w grupie roboczej ds. outsourcingu, powołanej przy Komitecie Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS). Kierował także Grupą „Regulacje” w utworzonym w GINB Zespole ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylei II). Uczestniczył i uczestniczy w pracach legislacyjnych nad przepisami
o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania sektora bankowego, w tym nad projektowanymi zmianami
w przepisach prawa bankowego o outsourcingu. Wykłada prawo finansowe i prawo bankowe w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, w szczególności zaś norm ostrożnościowych, oraz europejskiego prawa walutowego, w tym publikacji książkowych: „Bank hipoteczny” (DIFIN, 2000), „Outsourcing w działalności bankowej” (LexisNexis, 2006), „Finanse publiczne i prawo finansowe” (Wolters Kluwer, 2008), „System Prawa Finansowego. Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego” (Wolters Kluwer, 2010).

Marek Rosiński – Wspólnik, Radca Prawny, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy
Kieruje praktyką prawa technologii i outsourcingu w kancelarii Baker & McKenzie. Doradzał wielu międzynarodowym dostawcom IT oraz klientom z sektora finansowego przy największych projektach wdrożeniowych i outsourcingowych. Jest członkiem zarządu Fundacji Instytutu Outsourcingu. Outsourcing Magazine zaliczył go do grona 100 najbardziej wpływowych osób polskiego outsourcingu. Jest rekomendowanym prawnikiem w dziedzinie nowych technologii oraz własności intelektualnej przez rankingi branżowe Legal 500 oraz Chambers Europe. Z kolei PLC Which Lawyer? uznaje go jako eksperta w dziedzinie outsourcingu. Jest autorem wielu publikacji na temat outsourcingu, m.in. w Harvard Business Review Polska oraz Forbes.

Leszek Rydzewski – Adwokat, Wspólnik Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz
Kieruje praktyką instytucji finansowych i restrukturyzacji oraz prawa własności intelektualnej i nowoczesnych technologii. Jego doświadczenie obejmuje m.in. przegląd dokumentacji produktowej banku adresowanej do konsumentów, doradztwo przy dokumentacji produktowej departamentu skarbu w związku z wdrożeniem przez wiodący bank zautomatyzowanej platformy transakcyjnej. Doradzał również Polkomtelowi przy kolejnych programach niepublicznych emisji obligacji. Sporządził również raport dla dostawcy usług telekomunikacyjnych na temat sprzedaży ratalnej urządzeń telekomunikacyjnych z wykorzystaniem kredytu konsumenckiego. Ponadto, reprezentuje banki w kilkudziesięciu sporach związanych z transakcjami terminowymi (sądowych, arbitrażowych i negocjacjach ugodowych). Wg rankingu European Legal 500 EMEA 2010 "kierowana przez Leszka Rydzewskiego praktyka bankowa w FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz świadczy wysokiej jakości usługi doradztwa prawnego na rzecz największych polskich banków i jest poważnie zaangażowana w spory związane z opcjami walutowymi".

Bartosz Tomaszewski –Prawnik, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy
Specjalizuje się w umowach z dziedziny technologii informacyjnych, doradztwie w zakresie prawa własności intelektualnej, oraz ochronie danych osobowych. Podczas swej dotychczasowej praktyki zawodowej brał udział
w licznych projektach dotyczących wdrażania systemów komputerowych i udzielał pomocy klientom we wszelkich kwestiach związanych z uruchamianiem systemów komputerowych, doradzając zarówno integratorom jak i odbiorcom usług IT. Ponadto angażował się w doradztwo na rzecz klientów w zakresie własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji i ochrony danych osobowych. Należy do Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników oraz Polsko-Francuskiego Stowarzyszenie Prawników.

Aleksandra Widziewicz – Radca Prawny i Partner w Kancelarii Prawnej LEXdirekt Widziewicz, Szepietowski sp.p.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie bankowym, regulacjach rynku kapitałowego oraz prawie nieruchomości. Od 1992 roku pracowała w Banku Handlowym S.A., Deutsche Banku Polska S.A. i BRE Banku S.A. (w dwóch ostatnich instytucjach jako dyrektor departamentu prawnego i compliance) oraz w kancelariach prawniczych (m.in. w Linklaters). Aktywnie uczestniczy w gremiach wspierających prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych w Polsce. Była m.in. członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, inicjatorem i współorganizatorem grupy roboczej ds. compliance przy Związku Banków Polskich, przewodniczącą grupy roboczej ds. prawa bankowego, cywilnego i handlowego Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich oraz członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. Posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji finansowych oraz przedsiębiorców, a także prowadzenia gospodarczych postępowań sądowych i arbitrażowych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykładowca szkoleń organizowanych przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Międzynarodową Szkołę Bankowości
w Katowicach, EuroForum oraz Fundację Współpracy Prawników Polskich i Niemieckich.

Łukasz Woźniak – Dyrektor Departamentu Operacji Bankowych, Alior Bank SA
Odpowiedzialny za operacje płatnicze, gotówkowe, rozliczenia treasury, operacyjne procesy kredytowe, testy bankowości internetowej, operacyjną obsługę TF i factoringu, wsparcie księgowe dla jednostek Banku. W Alior Bank od początku działalności (a wcześniej – uczestnik zespołu odpowiedzialnego za uzyskanie przez Alior Bank licencji na działalność bankową i operacyjną), przed przygodą z Alior Bankiem – doświadczenia zdobywane
w Banku BPH SA – operacje bankowe wszelkiego rodzaju, projekty centralizacyjne i automatyzujące.


Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa