PO Infrastruktura i Środowisko - jak zdobyć dofinansowanie?

PO Infrastruktura i Środowisko - jak zdobyć dofinansowanie?

PO Infrastruktura i Środowisko - jak zdobyć dofinansowanie?
 / 26 lutego 2015 / Warszawa

Cel

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podobnie jak w minionej perspektywie jego poprzednik, stanowi największy krajowy program operacyjny, którego budżet osiągnął rekordową pulę

32 387 200 000 EUR, w tym:

 • 27 513 900 000 EUR to środki przekazane przez Unię Europejską;
 • 4 873 300 EUR to środki stanowiące wkład krajowy.

Jakie są cele i priorytety inwestycyjne?

Celem głównym Programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Na drodze do osiągnięcia celu głównego wyznaczono pięć obszarów i celów tematycznych:

 1. gospodarka niskoemisyjna - wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
 2. adaptacja do zmian klimatu - promowanie dostosowań do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzania ryzykiem;
 3. ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;
 4. transport zrównoważony - promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
 5. kluczowe elementy infrastruktury ochrony zdrowia - sprzyjanie włączeniu społecznemu i ochrona przed wykluczeniem, ubóstwem i dyskryminacją poprzez likwidację luki w dostępie do usług medycznych i zapewnienie niezbędnej infrastruktury z zakresu ratownictwa medycznego i usług wysokospecjalistycznych.

Tylko podczas naszej konferencji:

 • dowiesz się na jakie typy wspieranych projektów można najpewniej otrzymać dofinansowanie;
 • poznasz zasady pomocy publicznej i warunki udzielania dofinansowania;
 • zgłębisz projekt wsparcia efektywności energetycznej oraz system certyfikatów.

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy:
 • właścicieli firm;
 • dyrektorów zarządzających;
 • pełnomocników ds. finansowania europejskiego;
 • biznesmenów zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
 • przedsiębiorców chcących poprawić efektywność energetyczną swojej firmy.

Serdecznie zapraszamy!

Marcin Dobrowolski
Project Manager

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Marcin Dobrowolski

Project Manager

Miejsce

Hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45


Warszawa

Patron Medialny