PO Infrastruktura i Środowisko - jak zdobyć dofinansowanie?

PO Infrastruktura i Środowisko - jak zdobyć dofinansowanie?

PO Infrastruktura i Środowisko - jak zdobyć dofinansowanie?
 / 26 lutego 2015 / Warszawa

Cel

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podobnie jak w minionej perspektywie jego poprzednik, stanowi największy krajowy program operacyjny, którego budżet osiągnął rekordową pulę

32 387 200 000 EUR, w tym:

 • 27 513 900 000 EUR to środki przekazane przez Unię Europejską;
 • 4 873 300 EUR to środki stanowiące wkład krajowy.

Jakie są cele i priorytety inwestycyjne?

Celem głównym Programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Na drodze do osiągnięcia celu głównego wyznaczono pięć obszarów i celów tematycznych:

 1. gospodarka niskoemisyjna - wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
 2. adaptacja do zmian klimatu - promowanie dostosowań do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzania ryzykiem;
 3. ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;
 4. transport zrównoważony - promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
 5. kluczowe elementy infrastruktury ochrony zdrowia - sprzyjanie włączeniu społecznemu i ochrona przed wykluczeniem, ubóstwem i dyskryminacją poprzez likwidację luki w dostępie do usług medycznych i zapewnienie niezbędnej infrastruktury z zakresu ratownictwa medycznego i usług wysokospecjalistycznych.

Tylko podczas naszej konferencji:

 • dowiesz się na jakie typy wspieranych projektów można najpewniej otrzymać dofinansowanie;
 • poznasz zasady pomocy publicznej i warunki udzielania dofinansowania;
 • zgłębisz projekt wsparcia efektywności energetycznej oraz system certyfikatów.

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy:
 • właścicieli firm;
 • dyrektorów zarządzających;
 • pełnomocników ds. finansowania europejskiego;
 • biznesmenów zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
 • przedsiębiorców chcących poprawić efektywność energetyczną swojej firmy.

Serdecznie zapraszamy!

Marcin Dobrowolski
Project Manager

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45


Warszawa

Patron Medialny