POLSKA –TURCJA Horyzonty współpracy gospodarczej

POLSKA –TURCJA Horyzonty współpracy gospodarczej

POLSKA –TURCJA Horyzonty współpracy gospodarczej
 / 27 lutego 2013 / Warszawa

Cel

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SEMINARIUM:

Europejski klimat mniej sprzyja polskim przedsiębiorcom. W dobie recesji i małego wzrostu eksportu na Zachód, Turcja jawi się jako nowy atrakcyjny kierunek dla biznesu. Oferuje rynek zbytu o dynamice rozwoju większej niż Chiny a do 2023 r. ma ambicję stać się 10.tą gospodarką świata!

Polska większość inwestycji zagranicznych koncentruje w krajach sąsiedzkich. Potencjalni inwestorzy – zwłaszcza z firm małych i średnich – ciągle obawiają się ryzyka inwestycyjnego w Turcji i administracyjnych ograniczeń.

Tymczasem turecki system gospodarczy jest mniej zbiurokratyzowany niż polski a firmy eksportujące mogą liczyć na silne wsparcie struktur państwowych i otoczenia biznesowego. Od 1 stycznia br. wprowadzono systemowe ułatwienia i zachęty dla firm zagranicznych inwestujących w Turcji. Równocześnie realizowany jest plan modernizacji tureckiej infrastruktury gospodarczej i municypalnej, na co państwo przeznacza niemałe subwencje.

Turecki rynek oznacza 80 mln konsumentów o rosnącej stopie życiowej, oraz możliwość operowania na rynkach sąsiadujących - obejmujących ok. 1 mld konsumentów! W dodatku Polska cieszy się dobrą reputacją w sferach biznesowych Turcji.

Mimo, że współpraca między naszymi krajami wykazuje tendencję rosnącą, potencjał współpracy jest jednak znacznie większy.

Ministerstwo Gospodarki uznało Turcję za jeden z rynków priorytetowych i dofinansowuje misje do tego kraju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Rodzime banki mają znaczne ilości gotówki, które chcą pożyczać przedsiębiorcom. Niektóre z nich mają programy wspierające ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw.

Sprawdź jak możesz włączyć się w ten szybki rozwój współpracy gospodarczej!

Dowiedz się:

 • jakie są możliwości i zasady współpracy z rynkiem tureckim
 • czy przepisy prawne w Turcji są przyjazne dla polskich przedsiębiorców
 • które struktury wspierają wejście na rynek turecki
 • czy można liczyć na ulgi inwestycyjne
 • jakie inicjatywy wspierają współpracę na linii Polska – Turcja
 • które branże mają największe szanse na sukces
 • jak znaleźć i pozyskać lokalnego partnera
 • jakie ryzyko wiążą się z polskimi inwestycjami w Turcji
 • jak wygląda turecka etykieta biznesowa i jakie strategie negocjacyjne sprawdzają się w kontaktach z tureckimi przedsiębiorcami

Mamy zaszczyt zaprosić na Seminarium, podczas której najwyższej klasy eksperci i praktycy przygotują Państwa do nawiązania współpracy biznesowej z tureckimi partnerami.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Przedsiębiorcy, którzy szukają nowych rynków zbytu

Przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem współpracy z tureckim partnerem

Przedsiębiorcy mający doświadczenia we współpracy na linii Polska - Turcja, poszukujący platformy do wymiany doświadczeń

Przedstawiciele top managementu

 • Właściciele firm z sektora MŚP
 • Osoby decyzyjne w dużych firmach rozwijających strategię ekspansji zagranicznej
 • Prezesi i Członkowie Zarządu
 • Dyrektorzy: ds. Sprzedaży, ds. Rozwoju, ds. Finansów, ds. Procesów Zakupowych, ds. Komunikacji, ds. Inwestycji kapitałowych, ds. Prawnych, ds. Marketingu, ds. Relacji Inwestorskich

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Seminarium!

Aneta Wereszka - Project Coordinator


O Partnerach

KPMG to międzynarodowa sieć firm doradczo-audytorskich zatrudniająca 152 000 pracowników w 156 krajach. KPMG w Polsce od ponad 20 lat świadczy usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm i instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. Klienci doceniają wysoki standard świadczonych usług, specjalizacje branżowe oraz szeroką wiedzę na temat rynków lokalnych, regionalnych i gospodarki światowej. KPMG w Polsce zatrudnia ponad 1 200 osób w sześciu biurach: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku.

Salans to międzynarodowa kancelaria prawnicza, która oferuje pełny zakres usług w 20 biurach na świecie. Salans w Warszawie to jedna z największych firm prawniczych w Polsce, obecna na rynku od 1991 roku. Kancelaria świadczy usługi doradcze krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz organom administracji publicznej.
Prawnicy warszawskiego biura kancelarii łączą znajomość polskich przepisów z globalnymi zasobami wiedzy sieci Salans. Ścisła współpraca z ekspertami z poszczególnych biur, w szczególności z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, umożliwia pełne dopasowanie usług do potrzeb klienta i oparcie proponowanych rozwiązań na międzynarodowym doświadczeniu całej firmy.

Spółka Erste Securities Polska S.A. powstała w 1995 roku i jest obecnie jednym z głównych uczestników warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. ESP oferuje pełny zakres usług związanych z zawieraniem i rozliczaniem transakcji dotyczących obrotu papierami wartościowymi, opcji i kontraktów terminowych typu futures na instrumenty finansowe i towary, jak również instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje na głównych rynkach Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji oraz w innych częściach świata. Erste Securities Polska S.A. jest członkiem Erste Group,spółki założonej w 1819 roku jako pierwszy austriacki bank oszczędnościowy. Przez ostatnie dziesięć lat Erste Group stała się jednym z największych dostawców usług finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,zatrudniającym ponad 50 tys. pracowników, obsługujących 17 mln klientów poprzez 3,2 tys. oddziałów w 8 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Serbia i Ukraina).

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Polonia Palace Hotel


Warszawa

Partner

Patron