Praktyczne aspekty uczestnictwa w europejskim systemie handlu emisjami

Praktyczne aspekty uczestnictwa w europejskim systemie handlu emisjami

12 ‑ 13 października 2010 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Praktyczne aspekty uczestnictwa w europejskim systemie handlu emisjami
 / 12 ‑ 13 października 2010 / Warszawa

Cel

W programie, m.in :
 • Metody obliczeń emisji CO2, klasyfikacja źródeł, grupy emisji
 • Szczegółowe zasady monitorowania w energetyce i przemyśle
 • Przyrządy pomiarowe i niepewność rozliczania paliw
 • Koszty uczestnictwa przedsiębiorstwa w systemie handlu emisjami od roku 2013
 • Kryteria weryfikacji danych przez uprawnione podmioty
 • Finansowe i strategiczne aspekty planowania w III okresie rozliczeniowym EU ETS
 • Doświadczenia z weryfikacji danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Dyrektywą 2009/29/WE
Dlaczego warto wziąć udział:
 • Celem warsztatów jest przygotowanie Państwa do nowych przepisów związanych z Systemem Handlu Emisjami oraz poznanie zasad kwalifikacji instalacji, monitorowania i sprawozdawczości
 • Przemysław Chudy — ekspert z ATMOTERM S.A. powie, jakie są koszty uczestnictwa przedsiębiorstwa w systemie handlu emisjami od roku 2013 oraz jak określać wielkości przydziałów uprawnień do emisji GHG na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy 2009/29/WE
 • Podczas spotkania Wiktor Krawczyk, Prezes GHG Professional podzieli się doświadczeniami z weryfikacji danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Dyrektywą 2009/29/WE
 • O finansowych i strategicznych aspektach planowania w III okresie rozliczeniowym EU ETS oraz o możliwych scenariuszach rozliczania się innymi jednostkami niż EUA powie Maciej Wiśniewski — prezes Consus S.A.
 • Zasady rozliczania emisji CO2, zasady monitorowania w energetyce i przemyśle oraz kryteria weryfikacji danych przez uprawnione podmioty — to tylko niektóre za zagadnień, o których powie Paweł Wanatowicz — ekspert ds. energetyki z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
Kto powinien wziąć udział:

Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (elektrownie, elektrociepłownie) oraz przemysłowi odbiorcy energii z sektora: cementowego, hutniczego, papierniczego, wapienniczego, chemicznego i koksowniczego.

W szczególności do udziału zapraszamy kadrę zarządzającą przedstawicieli, pełnomocników departamentów i działów:

 • Handlu Uprawnieniem do Emisji,
 • Ochrony Środowiska i Ekologii,
 • Monitorowania Emisji, Handlu, Strategii i Rozwoju,
 • Analiz,
 • Prawnego,
 • Ekonomicznego,
 • Finansowego,
 • Controlingu.
 • Kancelarie prawne świadczące usługi dla sektora energetycznego oraz przemysłu
 • Firmy doradcze obsługujące ww. sektory
 • Analitycy rynku uprawnień do emisji CO2
 • Doradcy pośredniczący w obrocie uprawnieniami
 • Weryfikatorzy emisji CO2
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w warsztacie.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztacie
Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny