Prawo geologiczne i górnicze w praktyce

Prawo geologiczne i górnicze w praktyce

29 ‑ 30 maja 2012 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Cel

Choć ustawa regulująca działalność geologiczną i górniczą obowiązuje od 1 stycznia 2012 r., nowe prawo stawia wymagania i zobowiązuje do przestrzegania jego zapisów, to branża zmuszona jest do działania bez aktów wykonawczych.

Jak zapewnić bezpieczeństwo ruchu górniczego bez aktualnych rozporządzeń? Stosować starą ustawę czy nową?

Jakie zasady obowiązują w zakresie dysponowania informacją geologiczną i kto ma prawo do informacji zebranych w trakcie badań?

Jak zapewnić zgodność inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego, gdy natykamy się na kolizje przepisów?

Podatek od kopalin, podatek od węglowodorów – jakie konsekwencje odczuje branża po wprowadzeniu tych obciążeń?

Zapraszamy do spotkania z:

  • EKSPERTAMI, którzy aktywnie uczestniczą w pracach nad aktami wykonawczymi
  • przedstawicielami INSTYTUCJI nadzorujących działalność górniczą
  • PRAKTYKAMI na co dzień pracującymi zgodnie z wymogami ustawy PGiG
  • doświadczonymi PRAWNIKAMI

Wiedza zdobyta na tej konferencji będzie szczególnie przydatna w pracy:

  • przedstawicieli kopalń podziemnych i odkrywkowych, spółek naftowych, firm zajmujących się wydobyciem wód termalnych oraz specjalizujących się w pracach geologicznych
  • firm, które mają lub ubiegają się o koncesje na wydobywanie złóż kopalin
  • przedsiębiorstw z branży energetycznej inwestujących w działalność górniczą
  • kancelarii prawnych i firm doradzających w przygotowaniu i realizacji inwestycji

Serdecznie zapraszam do udziału
Dorota Wojnar
Project Manager
tel. (22) 333 97 93
fax (22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie promocji, reklamy, sponsoringu
Dział Sponsoringu
tel. (22) 333 97 66
fax (22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny