Prawo Pracy

Prawo Pracy

28 ‑ 29 września 2010 / Warszawa, Hotel Jan III Sobieski

Prawo Pracy
 / 28 ‑ 29 września 2010 / Warszawa

Cel

W programie, m.in :
 • Skuteczne możliwości obniżenia kosztów pracy w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych
 • Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji pracowników i rozliczania wyjazdów szkoleniowych – aspekty podatkowo-ubezpieczeniowe
 • Rozwiązanie stosunku pracy i konsekwencje dla pracodawcy w razie sporu przed sądem pracy – najnowsze orzecznictwo
 • Czas pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – praktyczne przykłady optymalizacji kosztów pracy
 • Zwolnienia indywidualne i grupowe – najczęstsze zagrożenia w praktyce – jak unikać sporów sądowych i przegranej w tych sporach
 • Urlop macierzyński i wychowawczy w nowym wymiarze
Dlaczego warto wziąć udział:
 • Paweł Ziółkowski z Biura Doradztwa Gospodarczego odpowie na pytanie jak wygląda aktualny stan prawny w zakresie szkolenia pracowników oraz zmiany w zakresie opodatkowania szkoleń pracowników
 • Monika Frączek z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie praktycznych przykładów przedstawi zasady naliczania czasu pracy i wynagrodzeń za godziny nadliczbowe
 • Przedstawiciele z Kancelarii Gide Loyrette Nouel powiedzą jaki jest regulamin zwolnień grupowych oraz jaka jest ochrona dóbr osobistych i tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy
 • Beata Naróg z Defide powie jak obniżać koszty pracy w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych
 • Nowy wymiar urlopów macierzyńskich i wychowawczych przedstawi Monika Wacikowska z firmy doradczej PLATFORMA KADROWA
 • Adwokat Anna Telec zaprezentuje rozwiązania stosunku pracy i powie o konsekwencjach dla pracodawcy w razie sporu przed sądem pracy
Kto powinien wziąć udział:

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób odpowiedzialnych za stosowanie prawa pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności:
 • Dyrektorów Działów Personalnych
 • Dyrektorów i Pracowników Działów Prawnych
 • Dyrektorów Działów Kadr i Płac
 • Managerów ds. Rekrutacji i Rozwoju
 • HR Managerów
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji
Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Jan III Sobieski


Warszawa

Patron Medialny