Kary pieniężne za brak wdrożenia lub nieprawidłowe wdrożenie KSeF

Od lipca 2024 roku niemal każdy podatnik VAT stanie przed wyzwaniem e-fakturowania.

Pisaliśmy o tym w ostatniej publikacji pt.: „Potężne zmiany w fakturowaniu na rok 2024 i 2025”, gdzie wspomnieliśmy także o karach pieniężnych.

Kary te zostaną określone wprost w ustawie o VAT i zgodnie z obecnymi założeniami maja obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, a więc 6 miesięcy po wejściu w życie obligatoryjnego e-fakturowania.

Zgodnie z najnowszymi założeniami kary te maja być nakładane w trzech sytuacjach, tj.:

  • gdy mimo obowiązku nie wystawimy e-faktury (tj. faktury przy użyciu KSeF), np. wystawimy ją u siebie w programie finansowo-księgowym, niemniej nie prześlemy do KSeF,
  • gdy w okresie awarii lub serwisowania KSeF, albo braku dostępności do KSeF z przyczyn leżących po naszej stronie, przy wystawieniu faktury w tzw. trybie offline nie zachowamy wymaganej struktury (shcematu xml narzucanego przez Ministerstwo Finansów, FA[2]),
  • gdy po okresie awarii lub serwisowania KSeF, albo braku dostępności do KSeF z przyczyn leżących po naszej stronie, nie prześlemy faktury wystawionej w tzw. trybie offline do KSeF w wymaganym terminie (7 dni roboczych lub 1 dzień roboczy).

W toku konsultacji publicznych wskazano m.in. na zasadność zniesienia minimalnych progów kar pieniężnych (1000 zł dla faktur z wykazanym podatkiem VAT i 500 zł dla faktur bez kwot podatku VAT, np. przy 0% stawce lub odwrotnym obciążeniu), co ustawodawca uwzględnił w najnowszym projekcie nowelizacji.

Adwokat Kajetan Kubicz, Senior Associate w dziale podatkowym LTCA
Adwokat Kajetan Kubicz, Senior Associate w dziale podatkowym LTCA

Omawiane kary będą zatem złagodzone i będą mogły być nakładane od 0 zł do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze i do 18,7% wartości faktury ogółem, gdy ta nie ma wskazanej kwoty podatku. Od dobrej lub złej woli organów podatkowych zależeć będzie zatem wysokość nałożonej na nas kary, co nie zmienia jednak faktu, że kary te będą nakładane per dokument, tj. za każdą z faktur, która nie spełnia odpowiednich wymogów.

Weź udział w konferencji “Controlling finansowy 2023” >>

Co więcej wskazano również, że omawiane kary będą nakładane decyzją, bez uprzedniego wezwania do usunięcia naruszeń i będą musiałyby być uiszczone bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia takiej decyzji.

Sama decyzja będzie nakładana w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, co z kolei oznacza, że miarkowanie wysokości kar będzie zależne od okoliczności jakie występować będą w indywidualnych sprawach. W uzasadnieniu nowelizacji wyczytać możemy, że: „Wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej będzie brał pod uwagę wagę i okoliczności naruszenia prawa, częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku, uprzednie ukaranie za to samo zachowanie, stopień przyczynienia się strony, działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa, wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, a w przypadku osoby fizycznej warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana. W przypadku gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, organ podatkowy będzie mógł także odstąpić od nałożenia kary.”

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [email protected]. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected]. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Zatem jeśli z jakiś przyczyn uchybimy obowiązkom KSeF, niezwykle istotne będzie wykazanie przyczyn takiego uchybienia i dokumentów lub okoliczności, które potwierdzałyby lub uprawdopodobniały określone fakty, np. fakt wystąpienia u nas awarii uniemożliwiającej korzystanie z KSeF oraz brak możliwości przesłania faktury wystawionej w tzw. trybie offline do KSeF kolejnego dnia roboczego z uwagi na brak usunięcia tej awarii, przy jednoczesnym zautomatyzowanym wystawianiu faktur.

W braku powyższych dokumentów możemy mocno odczuć omawiane kary w szczególności, że te mają stanowić dochód budżetu państwa. Zatem nie wykluczam, że przy dowolności miarkowania kar, organy mogą dostać „odgórną dyspozycję” nakładania wyższych kar i ograniczania miarkowania. Zwłaszcza, że podnoszone pomysły z konsultacji, np. odnoszące się do należytej staranności i działania w dobrej wierze nie zostały uwzględnione.

Poznaj program webinaru “Ustawa antylichwiarska - nowe przepisy” >>

Dodatkowo, co ciekawe, w przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku:

  • wystawienia faktur przy użyciu KSeF albo
  • wystawiania w okresie awarii lub w trybie offline faktury zgodnie z wzorem, czy też
  • terminowego przekazania faktury offline do KSeF,

nie będą wszczynane postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Oznacza to, że w razie uchybienia celem uchylenia się od negatywnych skutków naszych nieprawidłowości nie będziemy mogli składać tzw. czynnych żali. Jednocześnie, jednak w mojej ocenie nie będzie tak, że jakiekolwiek nieterminowe przesyłanie faktur do KSeF pozostanie poza regulacjami Kodeksu karno-skarbowego. Pamiętajmy bowiem, że Kodeks ten penalizuje brak wystawienia faktury (w tym wystawianie jej po terminach) oraz wystawienie ich w sposób wadliwy.

Czas zatem pokaże jaka wykształci się praktyka względem wszelkich możliwych uchybień dotyczących obowiązkowego e-fakturowania.

Autor: Adwokat Kajetan Kubicz, Senior Associate w dziale podatkowym LTCA

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.