Pracodawcy nie wiedzą jak postępować w nielegalnym sporze zbiorowym pracy i jakie środki prawne im przysługują

Dobre relacje pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi nie należą do rzadkości i zazwyczaj są efektem przejrzystego uregulowania zasad współpracy i odpowiedzialności. Nie zawsze jest to jednak obszar prostej i pozytywnej kooperacji. Szczególnie napięte relacje powstają w przypadku sporów zbiorowych. Praktyka dowodzi, że pracodawcy nie wiedzą jak i z jakich środków prawnych mogą korzystać jeśli spór zbiorowy wykracza poza granice prawa.

W przypadku nielegalnego sporu zbiorowego pracodawca ma szereg instrumentów prawnych. Kluczowe jest jednak, aby właściwie z tych środków korzystać i nie eskalować już i tak napiętych relacji między partnerami społecznymi. Mając kilkunastoletnie doświadczenie w prawie pracy i występując jako ekspert w sporach zbiorowych stwierdzam, że kluczowe jest korzystanie z odpowiedniego dla danego etapu sporu środka prawnego. Rodzaj i moment podjętych działań prawnych zależy do okoliczności faktycznych konkretnego przypadku, zachowania przedstawicieli związkowych, branży w której powstał spór zbiorowy a nawet tego, czy spór toczy się prywatnym biznesie czy spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Poznaj program konferencji online “Relacje ze związkami zawodowymi w 2023 r.”, 7 grudnia 2022 >>

Zapobieżenie nielegalnym sporom

Praktyka wyznaczania mediatora przez Ministra właściwego do spraw pracy wskazuje na odmowę jego wyznaczenia jeśli z dokumentów sprawy wynika, że spór zbiorowy jest nielegalny, np. dotyczy spraw unormowanych w układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym. Złożenie przez samego pracodawcę wniosku o wyznaczenie mediatora wraz ze szczegółowym opisem sporu zbiorowego może zablokować nielegalny spór zbiorowy. Tymczasem z wnioskiem o wskazanie mediatora na ogół występuje strona związkowa.

Orzecznictwo sądów powszechnych wskazuje z kolei na możliwość powoływania się przez pracodawców na art. 189, 730* oraz 755 § 1 k.p.c. w celu ustalenia nielegalności sporu zbiorowego oraz ustanowienia zakazu organizowania strajku lub innej akcji protestacyjnej. W celu zapobieżenia niektórym nielegalnym akcjom zbiorowym istnieje także możliwość powołania się na art. 439 k.c.

Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Kurzynoga, radca prawny w Baran Książęk Bigaj
Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Kurzynoga, radca prawny w Baran Książęk Bigaj
MARCIN PETRUSZKA

Odpowiedzialność za nielegalne działania

Osoby organizujące i kierujące nielegalnym strajkiem lub inną akcję protestacyjną mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej**. Możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej działaczy związkowych dokonujących czynności w nielegalnym sporze nie przekreśla fakt, że działają oni w imieniu związku zawodowego. Nawet gdy zaistnieją przesłanki odpowiedzialności deliktowej osoby prawnej nie wyłącza to odpowiedzialności osób wchodzących w skład jej organu, które dopuściły się zawinionego działania. W takim wypadku odpowiedzialność tych osób oraz osoby prawnej ma charakter odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 442 k.c.

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [email protected] W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected] Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Ponadto, jak wynika z orzecznictwa SN, naruszenie prawa w ramach działalności związkowej może być rozważane w kategoriach odpowiedzialności pracowniczej. Pracodawcy zdają się nie mieć wiedzy w tym zakresie bowiem utarło się przekonanie, że działacz związkowy korzysta z absolutnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy. Tymczasem z judykatury SN wynika, że pociągnięcie do odpowiedzialności pracowniczej za zachowanie związane z działalnością związkową jest dopuszczalne, jeśli jednocześnie doszło do rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Mało powszechną wiedzą jest także, że działania związku zawodowego niezgodne z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mogą być rozpatrywane w kategoriach popełnienia przez nie czynu nieuczciwej konkurencji.

Ponadto, pracodawca może złożyć wniosek do Prokuratury Okręgowej w sprawie prowadzenia przez związki zawodowe działalności sprzecznej z ustawą na podstawie art. 36 ustawy o związkach zawodowych. Przewidziana tym przepisem odpowiedzialność obejmuje swym zakresem naruszenie wszelkich przepisów rangi ustawowej, które normują działalność związkową, w tym przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Skorzystaj z wiedzy autorki podczas konferencji “Relacje ze związkami zawodowymi w 2023 r.” >>

* M. Kurzynoga, Warunki legalności strajku, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 336.

** M. Kurzynoga, Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu, Warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer, ss. 550.

O autorze:

Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Kurzynoga, radca prawny w Baran Książęk Bigaj - ma ponad 15 letnie doświadczenie w prawie pracy. Od 2010 r. jest zatrudniona w Katedrze Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorką około 60 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, w tym dwóch monografii pt. „Warunki legalności strajku”, Wolters Kluwer 2011 oraz „Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu”, Wolters Kluwer, 2018, na podstawie których uzyskała odpowiednio stopień doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych. Regularnie występuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu prawa pracy.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.