Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel

Szanowni Państwo,

dzięki tym pieniądzom polski skok cywilizacyjny będzie jeszcze większy niż poprzedni” - ocenił premier Donald Tusk komentując przyjęcie przez Parlament Europejski projektu unijnego budżetu na lata 2014-2020. W nowej perspektywie będziemy największym beneficjentem unijnych funduszy, otrzymamy prawie 106 mld euro.

W najbliższych siedmiu latach UE planuje położenie większego nacisku na wspieranie projektów realizowanych we współpracy sektorów nauki i biznesu, dla zwiększenia stopnia komercjalizacji wyników prac badawczo rozwojowych (B+R) w kraju. Dlaczego cel ten jest tak ważny? Ponieważ dotychczas środki unijne wspierały zakup maszyn i technologii z innych krajów. W nowej perspektywie docenione będą pomysły wspierające polską myśl technologiczną, przyczyniającą się do zwiększenia konkurencyjności naszej gospodarki.

Ten cel wspierać będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jego środki skierowane będą do średnich i dużych firm oraz instytucji naukowych i uczelni. Planowane jest też wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu. Unijne pieniądze mają wspomagać cały proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań – od pomysłu, poprzez prototyp, aż po jego wdrożenie i wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek.

Podczas naszego warsztatu otrzymają Państwo wiedzę niezbędną do rozpoczęcia starań o środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rozwiejemy wątpliwości i obawy związane z finansowaniem, wskażemy sposoby ochrony własności intelektualnej i bezpieczeństwa firmy.

Serdecznie zapraszam,

Marcin Dobrowolski – Project Manager

Przyjdź i dowiedz się jak zdobyć pieniądze na finansowanie innowacji!

Tylko u nas:

- dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poznasz założenia PO Inteligentny Rozwój

- dowiesz się jak wzrost innowacyjności przekuć na wzrost zysków

- poznasz różne formy ochrony własności intelektualnej w procesie komercjalizacji wyników badań

- przeanalizujesz najlepsze formy finansowania

- poznasz jeden z bardziej spektakularnych sukcesów firmy wspartej przez unijne finansowanie

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Puls Biznesu, ul. Kijowska 1


Warszawa

Patron Medialny