Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

2 marca 2021 / Online

99 zł netto do 2 marca (cena udziału online)

Cel

Trudne emocjonalnie sytuacje, konflikty są naturalnym elementem życia zawodowego. Spięcia, różnice zdań, podniesiony głos, kłótnia pomiędzy pracownikami są nieuniknione w sytuacji wykonywania wspólnych zadań, wzajemnych zależności, często w sytuacji presji czasu, stresu. W większości sytuacji są to zdarzenia chwilowe, ustępujące samoistnie, pomagające osobom lepiej się poznać, oczyścić atmosferę, znaleźć nowe rozwiązania. Gdy opadają emocje, osoby zaangażowane w taki chwilowy konflikt chętnie wyjaśniają sprawę, szybko wracają do normalnych relacji, współpracy.

Konflikty bywają wręcz pożądane, przynoszą zespołom, organizacjom korzyści w postaci większej kreatywności, wydajności, lepiej zintegrowanego, dobrze znoszącego zmiany personelu. Pod warunkiem wszakże, że będą to konflikty rozwiązywane na bieżąco i konstruktywnie.

Rola menedżera/ lidera zespołu polega w dużej mierze na kierowaniu konfliktami. Zapobieganiu konfliktom niepotrzebnym, destrukcyjnym dzięki pracy nad dobrą atmosferą, komunikacją, współpracą. Generowaniu konstruktywnych konfliktów, gdy pojawia się rutyna, stagnacja, spada motywacja. Wywoływaniu konfliktu, gdy atmosfera się psuje, spada chęć do współpracy, bo trudne sprawy są „zamiatane pod dywan”. Menedżer zawsze staje przed możliwością zaistnienia konfliktu, gdy wprowadza zmiany. Sytuacja może wymagać od niego stanięcia w roli mediatora, aby pomóc współpracownikom dojść do porozumienia. Dla wielu osób pracujących z ludźmi materia konfliktu jest zbyt zagrażająca. Nie mają wiedzy na ten temat, nie znają metod konstruktywnej pracy z konfliktami, czego wynikiem jest postawa unikania, nie dostrzegania niepokojących symptomów, powodujących stopniową eskalację problemu. W wyniku braku reakcji otoczenia niewinny konflikt może przerodzić się w patologię. Powód do niepokoju pojawia się, gdy w konkretnych relacjach dochodzi do systematycznych konfliktów, ukierunkowanych na konkretną osobę, częstych, naruszających dobra osobiste tej osoby. Są to akty psychoterroru, inaczej zwane mobbingiem. Polskie określenia dotyczące zjawisk mobbingu to m. in. dręczenie, nękanie, zastraszanie.

Wszyscy są zgodni co do tego, że mobbing jest zjawiskiem groźnym i niepożądanym w miejscu pracy. Jest karalny w świetle prawa. Pracodawcy, przełożeni i pracownicy potępiają to zjawisko.

Celem webinaru będzie:

 • Wskazanie metod przeciwdziałania temu zjawisku w miejscu pracy. Podstawą jest wiedza na temat różnic pomiędzy konfliktami konstruktywnymi a destrukcyjnymi, zarządzaniem a nadużywaniem władzy, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych i umiejętność reagowania na nie
 • Szkolenie pokaże metody działań na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Będzie ilustrowane wieloma przykładami z życia firm
 • Uświadomienie oraz omówienie zjawiska mobbingu
 • Pokazanie sposobów rozróżniania mobbingu od innych funkcjonujących zjawisk w organizacji (coraz częściej lobbing może być mylony z egzekwowaniem przez przełożonego wykonanych zadań)
 • Przedstawienie symptomów zagrożenia mobbingiem w zespole, wraz z możliwymi sposobami przeciwdziałania przez pracownika
 • Poznanie charakteru działań mobbingowych, wraz z poznaniem możliwych konsekwencji jego stosowania
 • Uświadomienie konieczności przeciwdziałania dyskryminacji w organizacji
 • Poznanie metod przeciwdziałania dyskryminacji oraz jej niwelowania we wczesnych fazach


Uczestnikami webinaru powinni być wszyscy pracownicy firm i instytucji, którzy powinni znać zjawisko mobbingu i umieć sobie z nim samodzielnie radzić, gdy są jego ofiarą lub są jej świadkami. Każdy pracownik powinien wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc, gdy sami nie dają sobie rady lub widzą, że z tym problemem borykają się ich współpracownicy!

Program

Wtorek, 2 marca

10:00

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

 • Monika Klonowska, Psycholog, trener, konsultant

Rozróżnienie, definicje, prawne aspekty, czyli kilka spojrzeń na mobbingdyskryminację

 • Definicje mobbingu i dyskryminacji
 • Prawne aspekty mobbingu i dyskryminacji
 • Mobbing, dyskryminacja a spór i konflikt 
 • Nadużywanie pojęcia mobbing


Po czym poznać zjawisko mobbingu i gdzie leży jego przyczyna

 • Przejawy mobbingu w różnych sferach życia organizacji, obejmujące zagadnienia psychologiczne, prawne, organizacyjne
 • Model przebiegu mobbingu
 • Przyczyny mobbingu w organizacjach: kultura organizacyjna, sytuacja rynkowa, styl zarządzania, osobowość zaangażowanych stron


Wprowadzenie do zjawiska dyskryminacji - czym jest i gdzie powstaje

 • Prawne aspekty dyskryminacji
 • Dyskryminacja a nierówne traktowanie w zatrudnieniu
 • Psychologiczno – społeczne aspekty dyskryminacji:

- stereotypy

- uprzedzenia


Sposoby przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji na trzech płaszczyznach: indywidualnej, społecznej, organizacyjnej

 • Metody przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w organizacji:

- edukacja antydyskryminacyjna, antymobbingowa

- zarządzanie różnorodnością

- konstruktywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

- negocjacje, mediacje jako metody konstruktywnego rozwiązywania spornych sytuacji

Online, ,
12:30

Sesja pytań i odpowiedzi

 • Monika Klonowska, Psycholog, trener, konsultant
Online, ,

Prelegenci

 • Monika Klonowska

  Monika Klonowska

  Psycholog, trener, konsultant
  Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas, Akademiami Teatralnymi i Narodowym Centrum Kultury. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla grup menedżerów i zespołów pracowniczych z zakresu pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji. Specjalizuje się w szkoleniach dla instytucji kultury i firm. Współautorka kontentu do platformy e-learningowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz programów szkoleniowych. Współautorka bloga na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, propagującego właściwe postawy w zarządzaniu i dobre praktyki w relacjach zespołowych. Ukończyła 3 letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i treningu grupowego. Mediator, zewnętrzny ekspert komisji antymobbingowych. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP, sygnatariuszka Karty Różnorodności.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak
Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

99 zł netto do 2 marca

Zarejestruj się