Restrukturyzacja firmy w dobie kryzysu

Restrukturyzacja firmy w dobie kryzysu

30 września 2021 / online

595 zł netto do 13 sierpnia (cena udziału online)

895 zł netto do 30 września (cena udziału online)

Cel

Pandemia wraz z chronicznie powracającymi lock-downami negatywnie wpływa na stan polskiej gospodarki, utrudniając funkcjonowanie przedsiębiorcom w wielu branżach. Utrata dotychczasowych źródeł przychodów, konieczność finansowej obsługi inwestycji, z których nie można czerpać zysków, zatory płatnicze – problemy mogą być różne, lecz ich mianownik jest najczęściej wspólny. Jest to brak wystarczającej ilości zasobów finansowych. W obliczu tych trudności, przedsiębiorcy powinni podjąć zdecydowane kroki, aby chronić swój biznes przed utratą płynności finansowej, a w konsekwencji niewypłacalnością i upadłością.

Potrzebne jest wypracowanie nowych, adekwatnych do obecnej sytuacji, modeli prowadzenia biznesu oraz podjęcie działań optymalizujących bieżącą działalność operacyjną. Samo ograniczenie kosztów może okazać się niewystarczające, a przejście przez kryzys bez większych strat będzie wymagało współpracy z wierzycielami. W sytuacji, gdy większość podmiotów na rynku odczuwa trudności finansowe, negocjacje dotyczące odroczenia płatności mogą zakończyć się fiaskiem.

Dlatego też przedsiębiorcy, borykający się z problemem utrzymania płynności finansowej powinni rozważyć możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji swojego zadłużenia przy wykorzystaniu jednego z postępowań restrukturyzacyjnych. Wierzyciele natomiast powinni być przygotowani na takie działania dłużników. Umiejętne korzystanie z uprawnień przysługujących wierzycielom oraz aktywne uczestnictwo w postępowaniu jest kluczem do zabezpieczenia własnych interesów.

Podczas warsztatów poruszymy wiele tematów, które ujęte zostały z perspektywy głównych aktorów postępowań restrukturyzacyjnych – zadłużonego przedsiębiorcy oraz jego wierzyciela.

Dłużnik dowie się m.in.:

 • jak wybrać optymalną ścieżkę restrukturyzacyjną?
 • jakie czynniki należy uwzględnić planując restrukturyzację?
 • jak skutecznie komunikować się z wierzycielami oraz efektywnie zarządzać sytuacją kryzysową?
 • jak ochronić kluczowe dla przedsiębiorstwa umowy?
 • jak skonstruować prawidłowe propozycje układowe i doprowadzić do przyjęcia korzystnego układu?
 • jak negocjować z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych?
 • jaki przebieg ma nowe postępowanie o zatwierdzenie układu?

Wierzyciel pozyska następujące informacje:

 • jak dochodzić wierzytelności od dłużnika w restrukturyzacji?
 • kiedy i na jakich zasadach możliwe jest prowadzenie egzekucji wobec dłużnika w restrukturyzacji?
 • jak zabezpieczyć się przed restrukturyzacją kontrahenta?
 • w jaki sposób wpływać na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego?
 • jakie są uprawnienia rady wierzycieli? jak zmienić lub uchylić układ, który nie jest wykonywany?
 • jakie dane mają znajdować się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych? W jaki sposób można go wykorzystać do ochrony swoich interesów?

Uczestnikom gwarantujemy:

 • różnorodne formuły: prelekcje, case studies, panele dyskusyjne
 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy i praktyczne ujęcie zagadnień
 • wystąpienia wyłącznie doświadczonych praktyków postępowań restrukturyzacyjnych
 • możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Program

Czwartek, 30 września

08:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
online, ,

RESTRUKTURYZACJA Z PERSPEKTYWY ZADŁUŻONEGO PRZEDSIĘBIORCY

09:00

Jak wybrać optymalną ścieżkę restrukturyzacyjną? Case study na przykładzie firmy z sektora budowlanego i deweloperskiego

 • Oskar Sitek, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz korzyści i ograniczenia z nimi związane?
 • jakie czynniki należy uwzględnić planując restrukturyzację?
 • jak skutecznie komunikować się z wierzycielami oraz efektywnie zarządzać sytuacją kryzysową?
 • jak branża oraz model biznesowy przedsiębiorcy wpływa na decyzję o restrukturyzacji?
online, ,
09:40

Restrukturyzacja a prowadzenia biznesu – jak ochronić kluczowe dla przedsiębiorstwa umowy?

 • Tomasz Romanowski, adwokat, RESIST Rezanko Sitek
 • które umowy są chronione podczas restrukturyzacji i w jaki sposób?
 • czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może być powodem do wypowiedzenia umowy?
 • umowa najmu w dobie pandemii 
online, ,
10:10

Jak skonstruować prawidłowe propozycje układowe i doprowadzić do przyjęcia korzystnego układu? Negocjacje z wierzycielami oraz restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych

 • Paweł Głodek, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu, KGS Restrukturyzacje
 • co to są propozycje układowe i jak je sporządzić?
 • nakaz równego traktowania wierzycieli a podział wierzycieli na grupy
 • jak negocjować z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych?
 • co to jest test prywatnego wierzyciela i jako go wykonać?
online, ,
10:40

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – szybki sposób na ratowanie firmy nie tylko w dobie pandemii

 • Piotr Kieloch, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
 • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a nowelizacja postępowania o zatwierdzenie układu – podobieństwa i różnice
 • uprawnienia i obowiązki nadzorcy układu
 • przebieg postępowania – od zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym do zatwierdzenia układu
online, ,
11:10

Dyskusja prelegentów

 • Piotr Kieloch, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
 • Paweł Głodek, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu, KGS Restrukturyzacje
 • Tomasz Romanowski, adwokat, RESIST Rezanko Sitek
 • Oskar Sitek, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
online, ,
12:00

Przerwa

online, ,

RESTRUKTURYZACJA Z PERSPEKTYWY WIERZYCIELA

12:30

Dochodzenie wierzytelności od dłużnika w restrukturyzacji – jakie działania powinien podjąć wierzyciel?

 • Magdalena Zdanowska, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
 • dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej – kiedy wierzyciel może narazić się na niepotrzebne koszty?
 • spis wierzytelności – co należy zrobić, jeśli wierzytelność nie została w nim umieszczona?
 • prowadzenie egzekucji wobec dłużnika w restrukturyzacji – kiedy i na jakich zasadach jest możliwa?
online, ,
13:00

Wierzyciel w toku postępowania restrukturyzacyjnego – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy?

 • Piotr Rezanko, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • jak zabezpieczyć się przed restrukturyzacją kontrahenta?
 • w jaki sposób wpływać na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego?
 • rada wierzycieli i jej uprawnienia
online, ,
13:30

Zmiana i uchylenie układu, który nie jest wykonywany

 • Paweł Siwik, doradca restrukturyzacyjny, członek zarządu, KGS Restrukturyzacje
 • nadzorca wykonania układu – jaka jest jego rola?
 • dłużnik nie wywiązuje się z postanowień układu – jakie działania podjąć?
 • procedura zmiany i uchylenia układu
online, ,
14:00

Krajowy Rejestr Zadłużonych – sposób na dłużnika czy wiele hałasu o nic?

 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
 • jakie dane mają znajdować się w rejestrze?
 • kto może wpisać dłużnika do rejestru?
 • czy dłużnik może ukryć swoje długi?
 • w jaki sposób wierzyciel może wykorzystać rejestr do ochrony swoich interesów?
online, ,
14:30

Dyskusja prelegentów

 • Magdalena Zdanowska, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
 • Piotr Rezanko, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • Paweł Siwik, doradca restrukturyzacyjny, członek zarządu, KGS Restrukturyzacje
 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
online, ,
15:30

Zakończenie warsztatów

online, ,

Prelegenci

 • Agata Duda-Bieniek

  Agata Duda-Bieniek

  radca prawny RESIST Rezanko Sitek
 • Paweł Głodek

  Paweł Głodek

  syndyk, doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu KGS Restrukturyzacje
 • Piotr Kieloch

  Piotr Kieloch

  adwokat, doradca restrukturyzacyjny RESIST Rezanko Sitek
 • Piotr Rezanko

  Piotr Rezanko

  adwokat, partner RESIST Rezanko Sitek
 • Tomasz Romanowski

  Tomasz Romanowski

  adwokat RESIST Rezanko Sitek
 • Oskar Sitek

  Oskar Sitek

  adwokat, partner RESIST Rezanko Sitek
 • Paweł Siwik

  Paweł Siwik

  doradca restrukturyzacyjny, członek zarządu KGS Restrukturyzacje
 • Magdalena Zdanowska

  Magdalena Zdanowska

  radca prawny RESIST Rezanko Sitek

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

595 zł netto do 13 sierpnia

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

 • RESIST Rezanko Sitek

  RESIST Rezanko Sitek jest jedną z największych, niezależnych kancelarii prawnych w Polsce specjalizujących się w prawie restrukturyzacyjnym, upadłościowym, prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz rozwiązywaniu sporów. RESIST to 70-osobowy zespół adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych i aplikantów gwarantujących doradztwo na najwyższym poziomie, osobiste zaangażowanie w sprawy klienta, dostępność, sprawną i skuteczną komunikację oraz lojalność i poufność. Dzięki wieloletniemu i unikalnemu doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów finansowych i bankowych skutecznie wspieramy klientów zarówno w doborze adekwatnych form zabezpieczeń, uwidaczniając ryzyka związane z upadłością i restrukturyzacją dłużników, jak również w zarządzaniu wierzytelnościami bankowymi na każdym etapie ich dochodzenia. Prowadziliśmy pierwsze w Polsce interdyscyplinarne i kompleksowe postępowania upadłościowe kilku instytucji finansowych. Praktyka RESIST została zbudowana na tysiącach postępowań prowadzonych przed organami państwowymi i podatkowymi, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym. Niejednokrotnie przyczyniliśmy się do zbudowania nowej praktyki orzeczniczej. Wśród klientów Kancelarii są instytucje finansowe, doradcy restrukturyzacyjni oraz polskie i zagraniczne spółki z różnych sektorów gospodarki. Współpracujemy na co dzień z uznanymi ekspertami wspierającymi usługi prawne, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe doradztwo. Są to m.in.: doradcy podatkowi, rzeczoznawcy, syndycy, biegli rewidenci, finansiści, doradcy transakcyjni, analitycy ekonomiczni.