Rozporządzenie CLP klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów

Rozporządzenie CLP klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów

28 ‑ 29 września 2010 / Warszawa, Hotel Jan III Sobieski

Rozporządzenie CLP klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów
 / 28 ‑ 29 września 2010 / Warszawa

Cel

W programie, m.in :

 • Zmiany w kartach charakterystyki substancji i preparatów chemicznych zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami
 • Oznakowanie opakowań substancji i mieszanin z wykorzystaniem wszystkich elementów oznakowania
 • Obowiązki użytkowników chemikaliów wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
 • Kryteria klasyfikacji i oznakowania dla substancji i mieszanin ze względu na zagrożenie dla zdrowia i środowiska


Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

 • Od 1 grudnia 2010 r. substancje wprowadzane do obrotu muszą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu CLP! Jednocześnie wszyscy producenci oraz importerzy substancji w postaci własnej jak i w mieszaninach, mają obowiązek zgłoszenia do Europejskiej Agencji Chemi-kaliów klasyfikacji i oznakowania substancji przez siebie produkowanych lub importowanych.
 • Nowa klasyfikacja będzie musiała znaleźć się w kartach charakterystyki zarówno substancji, jak i mieszanin preparatów. Jakie są obowiązki użytkowników chemikaliów wynikające z rozporządzenia REACH i CLP, jakie będą kary za nieprzestrzeganie przepisów, co powinna zawierać nowa karta charakterystyki, odpowiedzi na te pytania, istotne z punktu widzenia Państwa działalności, udzieli doświadczony Ekspert w dziedzinie klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów chemicznych oraz kart charakterystyki, dr Andrzej Kalski z Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.
 • Jak przebiega zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji w postaci własnej lub mieszaninie w systemie REACH-IT, jak przekwalifikować substancje lub mieszaninę z wykorzystaniem załącznika VI do CLP, praktyczne ćwiczenia oparte na przykładach z praktyki zawodowej uczestników poprowadzi Główny Specjalista z Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Mariusz Godala.


Kto powinien wziąć udział:

Warsztat kierujemy do:

 • Dyrektorów i pracowników działów Technologicznych
 • Osób odpowiedzialnych za karty charakterystyki
 • Pracowników ds. BHP i Ochrony środowiska

Reprezentujących:

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł włókienniczy
 • Przemysł górniczy
 • Przemysł tytoniowy, papierniczy
 • Przemysł tworzyw sztucznych
 • Przemysł budowlany
 • Przemysł motoryzacyjny

A także:

 • środków czystości, kosmetyków, zabawek, farb, lakierów, barwników, artykułów biurowych, elektroniki
 • Pracownicy firm doradczych i firm konsultingowych z zakresu ochrony środowiska i BHP

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji
Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Jan III Sobieski


Warszawa

Patron Medialny