Rozwój Odpowiedzialnego Biznesu

Cel

Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj podchodzą do społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) w sposób intuicyjny i mało formalny. Zdarza się, iż mają obawy związane z wdrażaniem praktyk CSR z uwagi na przekonanie o swoim braku kompetencji w tej dziedzinie lub konieczności ponoszenia znacznych nakładów organizacyjnych i finansowych. Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” to inicjatywa wspierająca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w przezwyciężaniu barier towarzyszących rozwojowi społecznej odpowiedzialności. Zachęcająca je do czerpania z najlepszych wzorców i dostępnych rozwiązań w celu udoskonalenia istniejącego lub zbudowania nowego modelu zarządzania firmą, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności.


W 2013 r. zapraszamy na drugą edycję Akademii CSR, która jest cyklicznie organizowana z myślą o firmach segmentu MSP.


Z badań przeprowadzonych przez Martis CONSULTING wśród 700 uczestników pierwszej edycji Akademii CSR w 2012 r. wynika, że zdecydowana większość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce nie ma opracowanej strategii CSR. Brak strategii i planu działań w tej dziedzinie nie pozwala firmom osiągać korzyści, do których powstania CSR powinien się przyczyniać. Strategia może dotyczyć tak kluczowych obszarów, jak relacje z pracownikami i klientami firmy, ograniczanie negatywnego wpływu działalności na środowisko, czy zaangażowanie społeczne w otoczeniu przedsiębiorstwa. Sformułowanie wizji i zasad realizacji działań w tym zakresie, w połączeniu z odpowiednią komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, zwiększa ich skuteczność i efektywność. Wzmacnia także zaufanie do firmy, przyczyniając się nie tylko do poprawy jej wizerunku, ale i do osiągania wymiernych korzyści biznesowych.


Celem Akademii CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” jest dostarczenie przedsiębiorcom praktycznych wzorców wdrażania oraz stosowania zasad i standardów społecznej odpowiedzialności biznesu w codziennej praktyce zarządczej. Stąd duży nacisk, jaki organizatorzy i partnerzy inicjatywy położyli na warsztatowy charakter i bezpłatny dostęp do zajęć, skłaniających do wspólnej dyskusji i wymiany porad. Podczas każdej z konferencji cyklu zapewniono także obecność dużych firm, które z uwagi na swoje strategiczne zaangażowanie w rozwój społecznej odpowiedzialności, mogą służyć bogatym doświadczeniem mniej zaawansowanym organizacjom.


Organizatorem Akademii CSR jest dziennik Puls Biznesu. Patronat honorowy nad obiema edycjami inicjatywy objął Minister Skarbu Państwa. Agencja Martis CONSULTING jest partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.


Współpraca przedstawicieli administracji rządowej, biznesu oraz organizacji pozarządowych przy realizacji Akademii CSR przyczynia się do jej wartości merytorycznej. Poziom oraz wyjątkowość inicjatywy zostały potwierdzone m.in. przez przyznanie jej wyróżnienia w XVI edycji „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”, opublikowanego w 2013 r. na łamach tygodnika „Gazeta Finansowa”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje:
Magdalena Kamola
tel. +48 81 822 8495
m.kamola@pb.pl


O Współorganizatorze

Zakłady Azotowe PUŁAWY SA to firma o zasięgu globalnym - druga pozycja w produkcji nawozów azotowych w UE, trzecia w produkcji melaminy w świecie. W ostatnich 3 latach wydała na inwestycje ok. 1 miliarda złotych. Poziom eksportu (realizowanego od USA po Japonię) stanowi 50% obrotów Spółki. PUŁAWY od 2005 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeprowadziły udane akwizycje, przejmując GZNF Fosfory i Azoty-Adipol w Chorzowie.


O Partnerze Merytorycznym

Martis CONSULTING jest agencją strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Agencja prowadzi działalność od 2001 r. Jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej jest partnerem jednej z największych na świecie niezależnych sieci agencji PR – IPREX. Należy do niej 70 agencji ze 104 biurami w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Bliskim Wschodzie oraz Azji. Martis CONSULTING należy do Związku Firm Public Relations. Agencja specjalizuje się w doradztwie strategicznym, strategiach i raportowaniu CSR, PR korporacyjnym i finansowym. Martis CONSULTING jest jedyną firmą doradczą mającą status EduPartnera Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako jedyna agencja PR jest także partnerem merytorycznym Szkoły Głównej Handlowej w realizacji Podyplomowych studiów relacji inwestorskich i komunikacji finansowej.


O Partnerze

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Mercure, Al. Racławickie 12


Lublin

Współorganizator

Partner

Partner Merytoryczny

Patron Honorowy