RYZYKO W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH - jego ograniczenie przy jednoczesnej optymalizacji podatkowej

RYZYKO W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH - jego ograniczenie przy jednoczesnej optymalizacji podatkowej

RYZYKO W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH - jego ograniczenie przy jednoczesnej optymalizacji podatkowej
 / 17 października 2013 / Łódź

Cel

Działalność gospodarcza obarczona jest różnego rodzaju ryzykami – właściwie każdy jej aspekt generuje określone z nich, a efektywne zarządzanie firmą w dużej mierze polega na skutecznym ich ograniczaniu lub eliminowaniu.

Przedsiębiorstwa, które działają na arenie międzynarodowej i dokonują wymiany z partnerami handlowymi poza granicami kraju, narażone są na specyficzne rodzaje ryzyk. Na szczęście każde z nich może zostać zminimalizowane, dzięki odpowiednio dobranym instrumentom finansowym.

Firmy coraz chętniej sięgają po produkty bankowe – w szczególności po gwarancje bankowe oraz akredytywy, ograniczające ryzyko wymiany handlowej. Także ryzyko walutowe, wynikające z przepływów pieniężnych z tytułu zawartych kontraktów międzynarodowych, można zniwelować poprzez wdrożenie strategii zabezpieczającej z użyciem odpowiednio dobranych bankowych instrumentów rynków finansowych.

Przeprowadzenie transakcji międzynarodowych i ich rozliczenie generuje również określone skutki podatkowe. Jednak odpowiednio zdefiniowana konstrukcja transakcji międzynarodowej gwarantuje nie tylko skuteczne zabezpieczenie się przed ryzykiem wymiany handlowej oraz ryzykiem walutowym, lecz umożliwia zastosowania optymalnych rozwiązań w obszarze podatkowym.

Dlatego warto poznać możliwości produktów bankowych, wspierających przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu za granicą. Okazją do rozmowy z ekspertami będzie śniadanie biznesowe, organizowane przez Credit Agricole Bank Polska oraz Puls Biznesu. W jego trakcie specjaliści banku oraz firmy doradczej Grant Thornton:

  • zaprezentują globalne tendencje w wymianie handlowej, z uwzględnieniem prognoz rynku walutowego,
  • omówią skuteczne sposoby ograniczania ryzyka w handlu międzynarodowym oraz ryzyka walutowego,
  • przedstawią sposoby optymalizacji podatkowej zawartych transakcji oraz wybrane aspekty związane z księgowym ujęciem instrumentów pochodnych.


Spotkanie przeznaczone jest dla prezesów, członków zarządów, właścicieli firm, dyrektorów ds. finansów, dyrektorów ds. ekonomicznych oraz kontrolerów finansowych.

Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny, koncentrujący swoje działania na budowaniu długoterminowych relacji z klientami, profesjonalnym doradztwie oraz przyjaznej obsłudze. Umożliwia korzystanie ze swoich produktów i usług poprzez wszystkie kanały dostępu: bankowość elektroniczną (serwis internetowy), telefon (serwis telefoniczny), sieć niemal 460 placówek bankowych, 5 Centrów Korporacyjnych wraz centralą obsługi dużych korporacji.
Credit Agricole Bank Polska oferuje klientom indywidualnym, przedstawicielom sektora Agro, małym i średnim firmom oraz korporacjom kompleksową ofertę produktów bankowych.
Od 2001 r. jego głównym akcjonariuszem jest grupa Credit Agricole – lider bankowości detalicznej we Francji i jeden z największych banków w Europie.


Szczegółowe informacje:
Magdalena Kamola
tel. 81 822 8495

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231


Łódź

Organizator

Partner Merytoryczny