Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Cel

Szanowni Państwo,

ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, wyjaśniając kwestie budzące dotąd wątpliwości oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w tym istotę pasa służebności przesyłu oraz znaczenie dla wartości tej służebności tzw. szkody lokalizacyjnej. Prawdziwy przełom w judykaturze nastąpił w zakresie urządzeń wybudowanych na nieruchomościach państwowych przed 1989 r. oraz urządzeń posadowionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.

Zapraszam Państwa na wyjątkowe warsztaty podczas których przedstawimy analizę najnowszych trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Analiza opatrzona komentarzami prawników specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem.

Podczas warsztatów będziecie mieć Państwo również okazję do zapoznania się z aktualizacją Standardu WycenyOkreślanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”, który zalecany jest do stosowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych od 1 stycznia 2017 r. W drugim dniu naszego spotkania Rzeczoznawca Majątkowy, który brał czynny udział przy tworzeniu aktualizacji Standardu Wyceny przedstawi rozwiązania metodologiczne dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń.

Z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w warsztatach!

Magdalena Sokulska
Project Manager

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • praktyczne ujęcie zagadnień, analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
 • bezpłatny parking (parking znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej 27. Wjazd od ulicy Parkingowej. W chwili wjazdu na parking trzeba pobrać bilet i w momencie wyjazdu udać się z tym biletem do recepcji, podając nazwę wydarzenia)

Kto powinien wziąć udział w warsztatach:

 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

A w szczególności:

Prezesi Zarządów, Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści reprezentujący Departamenty:

Inwestycji, Przesyłu, Eksploatacji, Zarządzania Siecią i Majątkiem, Prawny, Strategii i Rozwoju, Administracji, Nieruchomości, Ochrony Środowiska

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94


Warszawa

Patron Medialny