Spory sądowe - unikanie, przygotowanie, prowadzenie

Spory sądowe - unikanie, przygotowanie, prowadzenie

17 października 2022 / online

795 zł netto do 17 października (cena udziału online)

Cel

Czy można przygotować się do prowadzenia sporu sądowego? A jeśli tak, to kiedy zacząć to robić? Podczas spotkania doświadczeni prawnicy – praktycy podzielą się swoją wiedzą w tym zakresie pokazując jak już od etapu negocjowania umowy poprzez każdy z etapów jej wykonywania zarządzać ryzykiem ewentualnego przyszłego sporu sądowego powstałego na kanwie umowy i jak dobrze przygotować się do postępowania sądowego, gdy staje się to nieuniknione. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie case study, a zagadnienia zostaną przedstawione na realnych przykładach.

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się, jak uniknąć niebezpiecznych zaniedbań z etapu negocjowania i wykonywania umowy, które przekładają się na szanse powodzenia w ewentualnym sporze sądowym. Porozmawiamy o tym, jakie korzyści daje zaangażowanie prawnika zewnętrznego na etapie przedprocesowym, a także na każdym etapie sporu. Poznasz też zasady współpracy z prawnikiem zewnętrznym i zarządzania ryzykiem prawnym.

Podczas szkolenia prelegenci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 • ­Dlaczego już na etapie negocjowania umowy warto myśleć o wyzwaniach dotyczących jej wykonania, a także potencjalnych sporach?
 • ­Na które postanowienia umowne należy zwrócić szczególną uwagę?
 • ­Jakie materiały gromadzić i archiwizować pod kątem możliwych sporów oraz jak robić to efektywnie?
 • ­W jaki sposób prowadzić korespondencję i rozmowy na etapie wykonywania umowy, aby ułatwić sobie w przyszłości pozycję dowodową?
 • ­Jak zachować się w sytuacji pojawienia się zagadnień problematycznych w trakcie wykonywania umowy?
 • ­Jaką strategię przyjąć w przypadku sporu sądowego?
 • ­Kogo wskazać jako świadka i czy można przygotować go do złożenia zeznań?
 • ­Jak gromadzić materiał dowodowy do przedłożenia w sądzie?
 • ­Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnika zewnętrznego?

Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, prawników wewnętrznych, dyrektorów działów prawnych, osoby odpowiedzialne za negocjowanie, zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów.

Program

Poniedziałek, 17 października

09:00

Powitanie, rozpoczęcie szkolenia

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
online, ,
09:05

Zarządzanie ryzykami na etapie negocjowania umów

 • Patrycja Wysocka, Adwokat. Senior Associate, Kubas Kos Gałkowski
 • dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego, Kubas Kos Gałkowski
 • Dlaczego o ewentualnych problemach i postępowaniach sądowych warto myśleć już na etapie negocjowania umowy?
 • Czy warto już wtedy angażować prawnika zewnętrznego?
 • Na które postanowienia umowne należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy i jakie materiały z etapu negocjacji gromadzić i archiwizować pod kątem możliwych sporów?
 • Q&A 
online, ,
10:45

Przerwa

online, ,
11:00

Niezakłócone wykonywanie umów a potencjalne spory

 • Patrycja Wysocka, Adwokat. Senior Associate, Kubas Kos Gałkowski
 • dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego, Kubas Kos Gałkowski
 • Jak prowadzić korespondencję i rozmowy na etapie wykonywania umowy, aby ułatwić sobie w przyszłości pozycję dowodową?
 • Litera, duch i praktyka umowy
 • Q&A
online, ,
12:00

Przerwa

online, ,
12:30

Wyzwania związane z wykonywaniem umów – powstanie sporu

 • Patrycja Wysocka, Adwokat. Senior Associate, Kubas Kos Gałkowski
 • dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego, Kubas Kos Gałkowski
 • Kto powinien prowadzić korespondencję w razie zaistnienia sporu?
 • Jeśli angażować prawników, to na jakim etapie, w jakim zakresie i w jaki sposób?
 • Co w sytuacji, gdy chcemy:

-zwrócić się do kontrahenta o zmiany w umowie

- zwrócić kontrahentowi uwagę na niewłaściwe wykonywanie umowy

-naliczyć kary umowne

-wypowiedzieć umowę lub od niej odstąpić

 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa
 • Zabezpieczenie dowodów przed wytoczeniem powództwa
 • Q&A
online, ,
14:00

Przerwa

online, ,
14:15

Spór sądowy

 • Patrycja Wysocka, Adwokat. Senior Associate, Kubas Kos Gałkowski
 • dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego, Kubas Kos Gałkowski
 • Znaczenie działań omówionych na etapie negocjowania i wykonywania umów dla postępowania sądowego
 • W jaki sposób zaangażować prawnika na tym etapie sprawy?
 • Gromadzenie materiału dowodowego na potrzeby postępowania:

-dokumenty – co będzie nam potrzebne, w jakiej formie, kiedy

-dokumenty znajdujące się u przeciwnika i osób trzecich

-świadkowie – kogo wskazać jako świadka, czy i jak przygotować świadka do złożenia zeznań ustnych lub na piśmie

-biegli – prywatni i sądowi

 • Przebieg postępowania i podział zadań na każdym jego etapie
 • Q&A
online, ,
16:30

Zakończenie szkolenia

online, ,

Prelegenci

 • Maciej Durbas

  dr Maciej Durbas

  LL.M., MCIArb, Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego Kubas Kos Gałkowski
  Od 2011 r. związany zawodowo z kancelarią Kubas Kos Gałkowski, specjalizującą się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek, gdzie zajmuje stanowisko of counsel oraz odpowiada za rozwój Praktyki Arbitrażu jako jej co-leader. Od 2019 r. rekomendowany w rankingu Who’s Who Legal Arbitration w kategorii Future Leaders, a od 2020 r. w rankingu Expert Guides Rising Stars w kategorii Commercial Arbitration. Zajmuje się skomplikowanymi postępowaniami spornymi, także transgranicznymi, w różnych sektorach, w tym w szczególności postępowaniami arbitrażowymi. Ponadto, występował wielokrotnie w sporach jako asystent arbitra lub sekretarz trybunału, a także od kilku lat jako arbiter, w tym przewodniczący. Doradza Klientom również w zakresie prawa nieruchomości, zarówno w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem sporów reprywatyzacyjnych), jak i transakcjach. Uczestniczy również w transakcjach i postępowaniach w zakresie prawa nieruchomości (negocjacje, sprzedaż, najem, procesy inwestycyjne). Ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia LL.M. na University of Vienna (prawo międzynarodowe i europejskie) i City University of Hong Kong (prawo common law, międzynarodowe prawo inwestycyjne i arbitrażowe). Obronił z wyróżnieniem w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pracę doktorską, której tematem jest orzekanie o właściwości sądu arbitrażowego.
 • Patrycja Wysocka

  Patrycja Wysocka

  Adwokat. Senior Associate Kubas Kos Gałkowski
  Adwokat. Senior associate oraz co-leader Praktyki Energetyki w Kubas Kos Gałkowski – kancelarii prawnej, która od kilku lat jest wyróżniana w kategorii rozstrzygania sporów w najbardziej prestiżowych rankingach, takich jak m.in. Legal 500, Chambers & Partners, Leaders League, Benchmark Litigation, Forbes oraz Rzeczpospolita. Przez kilkanaście lat współpracy z KKG aktywnie uczestniczyła w szeregu postępowań sądowych, w tym z aspektami transgranicznymi, prowadzonych na kanwie prawa umów, transakcji M&A, odszkodowania deliktowego. Współtworzy strategię procesową oraz reprezentuje Klientów w licznych, wielowątkowych postępowaniach sądowych wytoczonych przeciwko spółkom jednej z największych grup z branży energetycznej, w sporze związanym z długoterminowymi umowami ramowymi odnoszącymi się do sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz praw majątkowych (tzw. zielonych certyfikatów). Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw z sektora energetycznego, w tym w obszarze odnawialnych źródeł energii – prowadzi negocjacje, przygotowuje i opiniuje umowy, jest pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych, szkoli a także doradza i sporządza opinie prawne w zakresie prawa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, prawa zamówień publicznych oraz innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw energetycznych. Reprezentuje Klientów zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w ramach postępowań przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia podyplomowe na kierunku Prawo Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

795 zł netto do 17 października

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny