Design thinking – metoda kreowania unikalnych i użytecznych rozwiązań

Łączenie biznesowego obiektywizmu i racjonalności z subiektywnym, opartym na eksperymentowaniu, designem jest z pozoru sprzeczne. Jednak szersze rozumienie pojęcia design, jako projektowanie nie tylko kreatywne, ale w równym stopniu odpowiedzialne, użyteczne i rozwiązujące problemy utorowało drogę do rozwoju nowej metody pracy - design thinking.

Design thinking to metoda, która w uporządkowanym procesie pozwala na generowanie i wdrażanie kreatywnych rozwiązań.

Podstawowe założenia metody design thinking to:

  • koncentracja na użytkowniku (zrozumienie jego uświadamianych i często nieuświadamianych potrzeb),
  • interdyscyplinarny zespół (spojrzenie na problem z wielu perspektyw) oraz
  • eksperymentowanie i częste testowanie hipotez (budowanie prototypów i zbieranie informacji zwrotnej od potencjalnych użytkowników).

Metoda design thinking opiera się na pięciu kluczowych etapach: empatyzacja, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, budowanie prototypów oraz testowanie.

Etapy metody design thinking

Źródło: opracowanie własne na podstawie Liedtka J., Ogilvie T., Designing for Growth: A Design Thinking Toolkit for Managers, Columbia Business School Publishing 2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie Liedtka J., Ogilvie T., Designing for Growth: A Design Thinking Toolkit for Managers, Columbia Business School Publishing 2011

Wybrane elementy fragmentarycznie przybliżę na podstawie własnych doświadczeń z wdrażania jednej z usług – pijalni czekolady Solidarność w Lublinie.

Przypadek ten wraz z całą metodą będzie szeroko i kompleksowo zaprezentowany podczas “VII Project Management Forum”.

Empatyzacja

Ematyzacja to głębokie zrozumienie użytkownika, jego potrzeb, problemów, motywacji itp., które wpływają na wybory i zachowania. W tym celu wykorzystywana bywa np. etnografia czyli pozadeklaratywna forma badań jakościowych polegająca na wniknięciu w otoczenie i codzienne życie konsumenta, lub wcielenie się w rolę konsumenta („user experience”).

Dla dobrego przeprowadzenia badania używa się wielu narzędzi jak np.: mapy empatii, wywiady etnograficzne, obserwacje użytkowników itp.

Oto fragment narzędzia, które można wykorzystać do zebrania wrażeń użytkownika:

Definiowanie problemu

Etap definiowania problemów rozpoczyna się od dokonania syntezy informacji zebranych podczas pierwszej fazy. Zwykle uczestnicy procesu mają tendencję do szybkiego i dość wąskiego zdefiniowania problemu, co często w praktyce okazuje się zdefiniowaniem zbyt wąskim przez co efekty albo nie odpowiadają na faktyczne potrzeby albo rozwiązują je tylko fragmentarycznie.

Posłuchaj doświadczeń organizacji która oprócz projektów u klienta tworzy z sukcesem własne produkty >>

Można zdefiniować problem: „jak stworzyć kawiarnię firmową”, albo „jak sprawić aby lokalnie marka nie wymagała tradycyjnych narzędzi promocji” - nie trudno się domyślić potencjalnego zakresu efektów w zależności od postawionego problemu.

Generowanie pomysłów

Na etapie generowania pomysłów zespół skoncentrowany jest na zaproponowaniu jak największej ilości rozwiązań dla wcześniej zdefiniowanego problemu. Wymaga to nie tylko silnego zaplecza merytorycznego, ale przede wszystkim odwagi w kreowaniu nowych, nieszablonowych rozwiązań, a przy tym powstrzymywania się od oceniania i krytykowania pomysłów pozostałych uczestników.

Proces generowania pomysłów i ich opracowywania to nie wyłącznie swobodna twórczość. To, jak nazwa wskazuje „proces”, który wymaga jasnego scenariusza pracy, odpowiednich warunków i licznych narzędzi.

Najlepszymi warunkami do generowania pomysłów jest praca warsztatowa realizowana przez moderatora w oparciu o opracowane pod realizowany temat narzędzia. Najlepszymi zespołami są zespoły interdyscyplinarne, którym zapewniło się komfort, wyłączenie z codzienności, elementy integracji, niestandardowe materiały pomocnicze i inspiracje płynące z innych obszarów.

Do generowanie pomysłów najlepiej sprawdzają przysłowiowe żółte karteczki, które pozwalają na ich dynamiczne przeklejanie, łączenie itp. zmierzające do wykreowania nowych rozwiązań.

Etap powinien zakończyć się oceną i demokratycznym wyborem najlepszego pomysłu, na bazie którego powstanie prototyp.

Budowanie prototypów

Etap proptotypowania służy w szczególności zweryfikowaniu czy wygenerowane pomysły znajdują uznanie wśród użytkowników.

Nawet najlepiej prowadzony proces nie daje gwarancji, że będące jego efektem rozwiązania okażą się sukcesem rynkowym, ale budowanie prototypów, oddawanie ich do oceny przez użytkowników, udoskonalanie rozwiązań zmniejsza znacząco ryzyko ewentualnej porażki.

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [email protected] W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected] Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Etap propotypownia nie musi być bardzo skomplikowany i kosztowny, najważniejszym jest aby w prostej, wizualnej formie zaprezentować pomysł użytkownikom.

Nie każdy pomysł można pokazać w formie fizycznego prototypu, jeśli dotyczy on np. usługi można go opisać, zwizualizować np. storybordem wraz z elementami doświadczeń konsumenta przez co nabiera on realnej, łatwej do poddania ocenia formy.

Poniżej przykładowe narzędzie do kreowania kompleksowej usługi wraz z amplitudą odczuć klienta.

Testowanie

Na tym etapie procesu wybrane rozwiązanie powinno zostać poddane testowi w środowisku użytkownika. Ważne jest przede wszystkim określenie parametrów koniecznych do spełnienia, tak, aby jednoznacznie określić wynik przeprowadzonego testu. Ważnym jest również to, aby proces testowania odbył się w realnym środowisku, w którym produkt będzie używany lub w warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych do docelowych. Dopiero po testach zakończonych pozytywnym wynikiem można mówić o tym, iż dany towar, bądź usługa są gotowe do ostatecznego wdrożenia.

Nie zawsze możliwym jest przetestowanie całej np. usługi, ale testowanie nawet wybranych etapów czy jej fragmentów przybliża pomysł do wdrożenia go z sukcesem.

Testowanie może pozwolić na:

  • utwierdzenie się w słuszności swoich wstępnych założeń jak testowane przez nas nowe produkty - czekoladowy szaszłyk, czy rożek czekoladowy. Rożek nie tylko sprawdził się na fazie testów ale również dalej rozwinął w kierunku oferty kawy serwowanej w rożku.
Testowany szaszłyk
Testowany szaszłyk
Testowany rożek czekoladowy
Testowany rożek czekoladowy
  • skorygowanie poczynionych założeń – jak w testowanej przez nas usłudze warsztatów czekoladowych dla dzieci, która zrealizowana została w sali konferencyjnej zaaranżowanej do warunków jak najbardziej przypominających docelowe
  • lub rezygnacji z nich bądź radykalnej modyfikacji – jak testowane przez nas pokazy temperowania czekolady na blacie. Testy pokazały, że w pierwotniej formie w żadnym wypadku pomysł nie może zostać wdrożony (poniższe zdjęcie dokładnie wyjaśnia dlaczego – dzieci, i nie tylko one, nie były w stanie powstrzymać się przed włożeniem palca do płynącej czekolady i jej spróbowaniem, a nie akceptowalnym dla nas było to, aby rola prowadzącego sprowadzona została do upominania uczestników). Pokazy zostały wdrożone wyłącznie jako element warsztatów czekoladowych, realizowanych w małym zespole oraz w „kontrolowanych” warunkach.

Warto zapamiętać, że Design Thinking pozwala na tworzenie rozwiązań unikalnych, bo opartych na empatii, czyli głębokim rozpoznaniu potrzeb użytkowników, a przy tym racjonalnych biznesowo.

Metoda ta, i wykorzystywana w niej praca warsztatowa, przynosi wiele dodatkowych korzyści jak: integrowanie zespołów, poczucie uszanowania i sprawstwa wśród ich członków, wizerunek firmy jako firmy innowacyjnej, który może stać się magnesem dla pozyskania nowych pracowników i wiele innych włącznie z tym, że pomaga przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, a nawet kryzysowych.

Autorka: dr Magdalena Bartczak - Manager badań o rozwoju Colian; wykładowca, autorka artykułów
Autorka: dr Magdalena Bartczak - Manager badań o rozwoju Colian; wykładowca, autorka artykułów

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.