Jak budować poczucie własnej wartości w życiu zawodowym?

Dbanie i rozwijanie poczucia własnej wartości przekłada się nie tylko na korzyści związane z wykonywana pracą. To także fundament w budowie dobrej jakości życia. Zaniechania w tej materii prowadzą m.in. do samotności, poczucia przygnębienia i zdezorientowania. Warto zatem wiedzieć, jak budować poczucie własnej wartości i walczyć z niską samooceną.

Poczucie własnej wartości i niezachwiana wiara we własne możliwości pociąga za sobą szereg pozytywnych skutków pozwalających czerpać radość z życia w ujęciu wielowymiarowym. Zdrowe i wyważone poczucie własnej wartości w obszarze zawodowym sprawia, że jesteśmy bardziej kreatywni, zaangażowani i lepiej znosimy sytuacje trudne i wymagające, a w oczach współpracowników jawimy się jako partner, któremu warto zaufać. Często spotykamy się z opinią, że wysoka samoocena jest przepustką do osiągania sukcesów, co ma swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Panuje też przekonanie, że wysokie poczucie własnej wartości jest umiejętnością wrodzoną i naturalna wiara we własne możliwości jest domeną małej grupy wybrańców. Nie jest to jednak pogląd do końca prawdziwy. W rzeczywistość możemy wpływać na to, jak postrzegamy siebie i przeciwdziałać nieuzasadnionej samokrytyce.

Poznaj program konferencji “Akademia Kobiet Menedżerek Przyszłości” >>

Czym jest poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości jest wynikiem nieustannej samooceny i naszej postawy do samych siebie. Przez sposób, w jaki patrzymy na siebie, dokonujemy oceny wartości i sensu naszego życia, co jest czynnikiem wpływającym na podejmowane przez nas decyzje. Poczucie własnej wartości nie jest cechą wrodzoną i kształtowana jest przez wiele elementów, jak rodzina, sposób wychowania, środowisko dorastania, otaczający nas ludzie czy system edukacji. Wpływ na samoocenę mają również czynniki wewnętrzne, jak samoakceptacja czy stawiane przed sobą oczekiwania.

Poczucie własnej wartości można rozpatrywać w trzech wymiarach. Pierwszym z nich jest komponent intelektualny, który dotyczy przekonania na własnych temat i oceny własnych cech i zachowań. Komponent emocjonalny, który dotyczy uczuć, jakie żywimy do samych siebie. Z kolei komponent behawioralny opisuje sposób, w jaki traktujemy siebie. Warto zwracać uwagę na te obszary wzmacniając i pracując nad poczuciem samooceny. Stawka jest wysoka, bo właściwie zdefiniowana pewność siebie jest źródłem akceptacji, spokoju i szansą na prowadzenie szczęśliwego życia.

Sześć filarów poczucia własnej wartości

Nathaniel Branden w swojej książce „6 filarów poczucia własnej wartości” podejmuje próbę zachęcenia czytelników do docenienia drzemiącego w nich potencjału i podjęcia wysiłku w celu budowy zdrowej i rzetelnej samooceny. Do tytułowych filarów autor zalicza:

  • Praktykę świadomego życia - czyli umiejętność wytracenia tempa, głębszego zrozumienia siebie i tego, co nas otacza. Uważność jest kluczowym elementem w budowie poczucia własnej wartości, a świadome uczucia to droga do lepszego poznania swoich celów i potrzeb. Praktyka świadomego życia to gotowość do zdobywania wiedzy, a także przyznawanie się do błędów i chęć ich naprawy. To poszukiwanie faktów i obiektywna ocena swojej pozycji.
  • Praktykę samoakceptacji - to wewnętrzna zgoda, by zostać swoim przyjacielem i większa świadomość własnych uczuć. To pogodzenie się z rzeczywistością, która nie zawsze jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Praktyka samoakceptacji to prawo do własnego szczęścia.
  • Praktykę odpowiedzialności za siebie - to umiejętność liczenia się z konsekwencjami swoich działań, a także poczucie kontroli nad tym co robimy i jak myślimy.
  • Praktykę asertywności - wiąże się ona z umiejętnością komunikowania swoich potrzeb oraz prezentowania wartości bez wywyższania się i wyrządzania krzywdy innym. To przekonanie do swoich racji i odwaga w byciu sobą.
  • Praktykę życia celowego - pozwala ona na określenie celów, ich hierarchizację i realizację w zgodzie z własnymi uczuciami i przekonaniami.
  • Praktykę prawości - to życie w zgodzie z samym sobą, ze swoimi uczuciami i przekonaniami oraz skupienie się na pozamaterialnymi aspektami życia.

Poznaj program konferencji online “Komunikacja wewnętrzna”, 17 marca 2022 >>

Filary poczucia własnej wartości są tylko drogowskazem, a proces budowania rzetelnej i szczerej samooceny wymaga czasu i wytrwałości. Ważny jest przełom i zanegowanie swojej biernej postawy w obliczu przeciwności losu, co jest szczególnie trudne w sytuacji, kiedy wieloletni system wartości budowany był w środowisku wytykania błędów i trudnych do spełnienia oczekiwań. Ważne, aby budowę adekwatnego poczucia własnej wartości oprzeć o cele cząstkowe składające się na wieloletni plan. Zbyt duże oczekiwania stawiane na wobec siebie na początku drogi są pułapką prowadzącą do zniechęcenia, frustracji, a w efekcie do pogorszenia samooceny. Zaufaj sobie, uwierz w swoje możliwości i małymi krokami zamierzaj ku wyznaczonym celom.

Jakie są sposoby na budowę poczucia własnej wartości?

Kluczowa zmiana myślenia

Budowie poczucia własnej wartości towarzyszyć musi zmiana myślenia i przełamanie postawy biernej wobec przeciwności losu. To szczególnie ważne w przypadku osób o niskiej samoocenie, które z obawy przed porażką nie widzą powodu, aby odpowiednio mocno zaangażować się w działanie. Słaba motywacja przekłada się na rozczarowujące wyniki, co tylko wzmaga poczucie porażki i braku wiary w siebie.

To szczególnie dotkliwe, kiedy wpatrzeni jesteśmy w osoby o wysokiej samoocenie, które z sukcesem realizują ambitne zadania. W obu przypadkach działa ten sam mechanizm, z tą różnicą, że ludzie z niską samooceną wpadają w jeszcze głębszy wir poczucia beznadziejności i zdezorientowania, a osoby z wysokim poczuciem własnej wartości dostają jeszcze więcej paliwa do realizacji kolejnych celów. Tylko od nas zależy, w którą stronę będzie kręcić się to koło.

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [email protected] W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected] Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Istnieje szereg sposobów i ćwiczeń pozwalających podnieść samoocenę. Przede wszystkim musimy zwolnić tempo i lepiej poznać samych siebie. Trzeba uświadomić sobie swój aktualny potencjał i cele, które chcemy zrealizować w przyszłości. W trakcie pogłębiania świadomości trzeba zmierzyć się z szeregiem trudnych pytań o to kim jesteśmy, co o sobie myślimy, jakie mamy marzenia czy jak spełniamy się w dotychczasowej roli. Pamiętajmy zawsze, że stawką tych działań jest życie w zgodzie ze sobą, własnymi wartościami i kreowanie własnej wizji świata.

Nie można zapominać, że mamy naturalną tendencję do pomniejszania swoich sukcesów i wyolbrzymiania porażek, co może w istotny sposób zniekształcić samoocenę. Warto zatem przypomnieć sobie, kim byliśmy w przeszłości, a kim jesteśmy teraz. Podsumujmy swoje cechy i umiejętności sprzed roku i porównajmy z tym, co widzimy teraz. Nazwijmy, a następnie zapiszmy cechy, które sprawiają, że jesteśmy wartościowym pracownikiem, rodzicem czy partnerem. Pamiętajmy przy tym, że nie można być najlepszym we wszystkim, dlatego deficyty w jednym obszarze nadrabiamy w innych.

Trzeba również zastanowić się, w czym jesteśmy dobrzy i przygotować długofalowy plan działania. Może być to np. ukończenie kursu, nabycie nowej umiejętności lub wzmocnienie wewnętrznej dyscypliny. W trakcie planowania trzeba pamiętać o zasadzie małych kroków, ponieważ zbyt ambitne cele mogą prowadzić do zniechęcenia i na nowo wciągnąć nas w błędne koło niskiej samooceny. Pomocna jest tu wiara w to, że jeśli inni ludzie mogli się czegoś nauczyć, to my też możemy to zrobić.

Jest szansa, że w trakcie realizowania planu odkryjemy swoje hobby, które kiedy jest pielęgnowane, skutecznie buduje pewność siebie. Dzięki pogłębionym i nieprzymuszonym zainteresowaniom naturalnie stajemy się specjalistami w określonej dziedzinie. Konieczna jest również zmiana postrzegania własnych niepowodzeń i porażek. Błędów nie popełniają jedynie osoby, które nic nie robią. Porażki traktujmy jak życiowe lekcje. Zadajmy sobie pytanie czego nauczyły nas niepowodzenia, jakie są ich źródła, jak mają się one do naszego systemu wartości i jak przeciwdziałać im w przyszłości. Z perspektywy czasu możemy poczuć wdzięczność za popełniony błąd, który pierwotnie kojarzył nam się z bólem i rozczarowaniem.

Czynnik nadmiernej skromności

Osoby o niskim poczuciu własnej wartości są szczególnie krytyczne wobec siebie, a na domiar złego nie przyjmują komplementów płynących z zewnątrz. Niezbędne jest otwarcie się na pochwały innych i budowanie w sobie przekonania, że są one prawdziwe. Odrzućmy wpajane poczucie nadmiernej skromności i nauczmy się przypisywać sobie osiągnięte sukcesy i mówić o nich otwarcie.

Buduje to świadomość naszej wartości, potencjału, utrwala wiarę mocne strony, a także daje poczucie wywierania wpływu na rzeczywistość. Pamiętajmy, że nie jesteśmy w tym sami, a płynące od innych osób wsparcie czy miłe gesty nie są wyrazem politowania tylko szczerą oznaką sympatii. Dlatego wzmacniając poczucie własnej wartości, otaczajmy się ludźmi, budujmy przyjazne relacje i wspierajmy się w kształtowaniu własnych wizji świata.

Autor: Bartłomiej Borucki, Redaktor, Bankier.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.