Postępowanie sądowe - rola dobrej komunikacji prawnika z klientem

Jak przy większości różnych procesów, tak również w toku procesów sądowych, istotną rolę odgrywa komunikacja, i to zarówno ta z sądem, z przeciwnikiem, jak i ta na linii strona – jej pełnomocnik procesowy. Przyjrzyjmy się tej ostatniej. Choć pewnie mało kto słyszał o procesie wygranym tylko dzięki sprawnej komunikacji strony z pełnomocnikiem, to niejedna strona co najmniej mocno skomplikowała sobie postępowanie z powodu nieefektywnej komunikacji z pełnomocnikiem lub w ogóle jej braku.

Oczywistością będzie stwierdzenie, że za przygotowanie taktyki procesowej i jej realizację odpowiada przede wszystkim pełnomocnik procesowy. Niewątpliwie jednak pełnomocnik procesowy, nawet najlepszy, w wielu przypadkach musi polegać na stronie, na jej wiedzy, na materiale, który od strony otrzymuje. Proces sądowy polega bowiem w głównej mierze na prezentowaniu twierdzeń i faktów (np. strony zawarły umowę, powód wykonał swoje zobowiązanie) oraz na przedstawianiu dowodów na ich poparcie (np. dokument umowy, protokół odbioru, zeznania świadków którzy wykonywali prace).

Weź udział w szkoleniu online “Spory sądowe - unikanie, przygotowanie, prowadzenie”, 17 października >>

Źródłem zarówno wiedzy o faktach jak i materiału dowodowego jest przede wszystkim sama strona postępowania, podmiot, który uczestniczył w wydarzeniach, na kanwie których powstał spór. To od strony, od jej przedstawicieli, pełnomocnik procesowy czerpie wiedzę. Następnie, w oparciu o zebrany materiał (faktograficzny jak i dowodowy), jest w stanie „dobrać” roszczenie procesowe (np. czy w takiej sytuacji można dochodzić kar umownych, czy można odstąpić od umowy), zaproponować taktykę, ocenić szanse, wskazać na ryzyka. Znając pełny obraz sprawy prawnik może położyć odpowiednie akcenty na najważniejsze, w jego ocenie, aspekty postępowania oraz stworzyć korzystną narrację, która może przekonać sąd do racji strony.

Patrycja Wysocka, adwokat, co-leader Praktyki Energetyki Kubas Kos Gałkowski
Patrycja Wysocka, adwokat, co-leader Praktyki Energetyki Kubas Kos Gałkowski

Już zatem od początku postępowania rysuje się istotna rola komunikacji pomiędzy samą stroną a pełnomocnikiem procesowym. Nie zawsze braki z tego etapu postępowania można łatwo uzupełnić w dalszym toku procesu. Również w toku postępowania należy na bieżąco, a często szybko, reagować na decyzje podejmowane przez sąd oraz na działania strony przeciwnej. Także w tym przypadku istotna jest sprawna komunikacja pomiędzy pełnomocnikiem a Klientem. Ważne jest zarówno przekazanie stronie jakich informacji lub dokumentów i w jakim terminie będzie potrzebował pełnomocnik oraz pokazanie konsekwencji z jakimi może wiązać się brak wykonania np. zobowiązania sądu, z drugiej zaś strony, sam klient powinien zadziałać na tyle sprawnie, aby umożliwić pełnomocnikowi należyte działanie, a w razie jakichkolwiek problemów, na bieżąco je komunikować, tak aby możliwe było np. wystąpienie do sądu o dłuższy termin na wykonanie zobowiązania.

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [email protected] W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected] Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Odpowiednia praca wykonana na etapach wcześniejszych, tj. na etapach negocjowania wykonywania umowy, pozwoli przy tym zazwyczaj zaoszczędzić czas i nerwy w toku postępowania. Jeśli bowiem dokumentacja dotycząca zawierania i wykonywania umowy jest dobrze zarchiwizowana, odnalezienie odpowiednich dokumentów w odpowiedzi na wezwanie sądu też będzie łatwiejsze, zwłaszcza gdy zajmują się tym inne osoby niż te, które umowę wykonywały.

dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, adwokat, co-leader Praktyki Arbitrażu Kubas Kos Gałkowski
dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, adwokat, co-leader Praktyki Arbitrażu Kubas Kos Gałkowski

Nikt przy tym nie chce ani przegrać sporu na kwestiach dowodowych, ani też przeczytać w pisemnym uzasadnieniu wyroku, że przegrana wynika m.in. z tego, że „powód nie udowodnił, że zawarł umowę z pozwanym”, „pozwany nie przedstawił żadnego dowodu który potwierdzałby, że wykonał swoje zobowiązanie należycie”, „zaoferowani świadkowie nie mieli żadnej wiedzy o (…)” - a tego typu sformułowania można odnaleźć w niejednym uzasadnieniu orzeczenia sądu.

Do prowadzenia postępowania sądowego warto więc dobrze się przygotować, nawet gdy widmo ewentualnego sporu wydaje nam się odległe, a także wtedy (a może przede wszystkim wtedy), gdy nie występujemy w roli pełnomocnika, lecz strony. Należyte zabezpieczenie i zarchiwizowanie dowodów, a także stworzenie jasnych zasad komunikacji z prawnikiem zewnętrznym to jedynie przykłady środków, które pozwolą zwiększyć szanse na pozytywne rozstrzygnięcie w postępowaniu sądowym.

Więcej na temat strategii związanej ze sporami sądowymi dowiedzą się Państwo podczas szkolenia online pt. Spory sądowe - unikanie, przygotowanie, prowadzenie, organizowanego 17 października 2022 r. przez Puls Biznesu we współpracy z kancelarią Kubas Kos Gałkowski.

Autorzy:

dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, adwokat, co-leader Praktyki Arbitrażu Kubas Kos Gałkowski

Patrycja Wysocka, adwokat, co-leader Praktyki Energetyki Kubas Kos Gałkowski

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.