Stosowanie RODO w działach HR po 25 maja

Stosowanie RODO w działach HR po 25 maja

16 listopada 2018 / Warszawa

1495 zł netto od 22 września do 16 listopada

Stosowanie RODO w działach HR po 25 maja
 / 16 listopada 2018 / Warszawa  / 1495 zł netto Zarejestruj się

Cel

W dniu 25 maja weszła w życie jedna z najważniejszych zmian prawnych ostatnich lat. Poprawna implementacja stanowiła olbrzymie wyzwania dla firm i organizacji, natomiast z całą pewnością działy HR cały czas mocno dotykają tej tematyki, a w miarę mierzenia się z kolejnymi kwestiami w zakresie ochrony danych, rosną wątpliwości i mnożą się pytania. Wychodząc im naprzeciw przygotowaliśmy program warsztatu, który pozwoli Państwu zapoznać się z pierwszymi wnioskami z praktycznej perspektywy. Podczas wydarzenia uczestnicy uzyskają wiedzę o tym co stanowi szczególny przedmiot troski działów HR po 25 maja, w tym m.in.:

 • Problemy ze stosowaniem właściwych podstaw prawnych przy przetwarzaniu danych kandydatów do pracy oraz pracowników
 • Błędnie konstruowane polityki informacyjne oraz najpoważniejsze błędy w komunikacji
 • Najczęściej kierowane żądania osób fizycznych wobec pracodawcy, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W jaki sposób należy na nie odpowiadać, by nie narażać się na odpowiedzialność finansową na gruncie RODO
 • Kluczowe problemy z zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Największe błędy związane z zabezpieczeniem danych osobowych w HR
 • Zmiany w przepisach Kodeksu Pracy związane ze stosowaniem RODO

Swoją wiedzą, a przede wszystkim praktycznym doświadczeniem podzieli się z Państwem znakomity, uznany Ekspert. Jest to okazja by skonfrontować Państwa doświadczenia z szerszą praktyką rynkową, pozostałymi uczestnikami jak i z wskazówkami Prowadzącego.

Serdecznie zapraszam, zweryfikujmy stosowane przez Państwa praktyki , rozwiejmy wątpliwości, wypracujmy bezpieczne rozwiązania.

Korzyści z uczestnictwa:

 • poznanie pierwszych wniosków po wymaganym terminie wdrożenia RODO
 • praktyczna odpowiedź na nurtujące Państwa pytania
 • gotowe pomysły
 • poczucie bezpieczeństwa w obliczu RODO dla uczestnika jak i firmy, w której pracuje
 • potwierdzona, sprawdzona wiedza
 • okazja do wymiany doświadczeń

Udział w warsztacie przede wszystkim rekomendujemy:

- Reprezentantom działów HR, kadr i płac, personalnych

- Prawnikom korporacyjnym

- Osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych osobowych

oraz wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Program

Piątek, 16 listopada

08:30

Ramowy program warsztatu:

08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00- 10:30 Prelekcja

10:30-10:50 Przerwa na kawę i networking

10:50- 13:00 Prelekcje

13:00-13:50 Przerwa na lunch

13:50-15:00 Prelekcje

15:00-15:15 Przerwa na kawę

15:15-17:00 Prelekcje

17:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, None
09:00

Najczęstsze problemy ze stosowaniem wymagań RODO w obszarze HR

1. Problemy ze stosowaniem właściwych podstaw prawnych przy przetwarzaniu danych kandydatów do pracy oraz pracowników – czyli kiedy za zgodą, a kiedy na podstawie przepisów prawa lub w ramach prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy?

2. Błędnie konstruowane polityki informacyjne oraz najpoważniejsze błędy w komunikacji kierowanej do:

 • kandydatów do pracy
 • pracowników
 • współpracowników

3. Najczęściej kierowane żądania osób fizycznych wobec pracodawcy, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W jaki sposób należy na nie odpowiadać, by nie narażać się na odpowiedzialność finansową na gruncie RODO?

 • żądanie usunięcia danych
 • żądanie kopii danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • sprzeciw na przetwarzanie danych

4. Kluczowe problemy z zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych – powierzać czy udostępniać? W jaki sposób ustalać, kto pełni rolę administratora a kto podmiotu przetwarzającego?

 • dostawcy rozwiązań w zakresie usług rekrutacyjnych i doradztwa personalnego (systemy do rekrutacji, headhunterzy, badania kompetencji pracowników, oceny 360 stopni etc.)
 • prywatna opieka medyczna, świadczenia i pakiety rekreacyjne/ sportowe, ubezpieczenia grupowe
 • zewnętrzna obsługa IT i systemy kadrowo-płacowe
 • zewnętrzny payroll
 • kontrole absencji chorobowych
 • zewnętrzne archiwa dokumentów kadrowych
 • obsługa prawna, doradztwo podatkowe, konsulting
 • zewnętrzne firmy szkoleniowe

5. Największe błędy związane z zabezpieczeniem danych osobowych w HR

 • analiza ryzyka w dziale HR – „kamień milowy” w doborze właściwych zabezpieczeń
 • uwzględnianie ochrony danych na etapie planowania działań w HR – privacy by design
 • rejestr czynności przetwarzania danych – co oznacza pojęcie „czynności”? Jak szczegółowy opis powinien zawierać rejestr?

Zmiany w przepisach Kodeksu Pracy związane ze stosowaniem RODO

1. Monitoring wizyjny i monitoring elektroniczny w zakładzie pracy

2. Zmienione zasady zbierania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników


Zmiany ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej należy pozyskiwać dane osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS?


Nowe zasady dotyczące okresu przechowywania dokumentacji płacowej byłych pracowników - czy zawsze 50 lat?


Wytyczne, wskazówki oraz polityka kontrolna nowego organu nadzoru, które mają wpływ na Działy HR

1. Wykaz operacji wymagających przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (ang. Privacy Impact Assessment, PIA) – czy dotyczy działu HR?

2. Dekalog rekrutera według organu nadzoru – na co zwraca szczególną uwagę Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych w ramach procesów rekrutacji?

3. Kontynuacja współpracy PUODO z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych dotyczących przetwarzania danych w zatrudnieniu – co z zakresu ochrony danych osobowych może weryfikować PIP podczas swoich kontroli?

4. Obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych – w jakich przypadkach? na jakich zasadach?

Warszawa, None, None

Prelegenci

 • Jakub Wezgraj

  Jakub Wezgraj

  Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, prowadzi kancelarię „ODOekspert” specjalizującą się w tematyce ochrony danych osobowych

  Dotychczas zrealizował ponad 250 projektów audytowych i wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych między innymi na rzecz podmiotów z branży produkcyjnej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, leasingowej, faktoringowej, bankowej, nowych technologii, energetycznej, przemysłu ciężkiego, medycznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach z różnych sektorów rynku. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Inspektorów Ochrony Danych oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych. Pełni również rolę eksperta prawnego w zespole Cyberbezpieczeństwa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, a także jest ekspertem ds. ochrony danych osobowych w Forum Compliance.


Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Ewelina Stęplewska
Ewelina Stęplewska

Project Manager

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1495 zł netto od 22 września do 16 listopada

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny