Sympozjum Implementacja Solvency II

Sympozjum Implementacja Solvency II

15 ‑ 16 września 2011 / Warszawa, Hotel Le Meridien Bristol

Cel

W programie m.in:

 • Praktyczne aspekty wdrażania założeń Filaru II Dyrektywy Solvency II przedstawi Krzysztof Kozłowicz z HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń / HDI Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń
 • Wymogi w zakresie raportowania i ujawnień w świetle regulacji III Filaru omówi Iwona Kraśniewska z EIOPA
 • Jak przygotować się do wymogów dla ubezpieczeniowych grup kapitałowych w Solvency II zaprezentuje Piotr Mierzejewski i Marcin Sadek z Ernst & Young
 • Jak projektować model wewnętrzny dla ryzyka ubezpieczeniowego pokaże Robert Pusz z PZU
 • Paweł Zylm z BRE Ubezpieczenia omówi nowe modele biznesowe firm ubezpieczeniowych w świetle zmian prawnych
 • Przedstawiciele AVIVA powiedzą jak wycenić ryzyko operacyjne oraz podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania wymogów Dyrektywy Solvency II

Dlaczego warto wziąć udział w Sympozjum:

Dyrektywa Europejska Solvency II weszła w życie w 2010 roku, nakazując wprowadzenie w nowych regulacji do roku 2012. Wdrożenie Solvency II jest więc przesądzone, dlatego przed firmami ubezpieczeniowymi stoi duże wyzwanie, aby faza przygotowawcza przebiegała prawidłowo. Udział w Sympozjum „Implementacja Solvency II” stwarza możliwość zapoznania się ze zmianami od przedstawicieli nadzoru oraz poznania rozwiązań od doświadczonych praktyków z firm ubezpieczeniowych.

 • Relacja pomiędzy Solvency II a MSR oraz polskimi zasadami rachunkowości zostanie omówiona przez doświadczonych ekspertów z Ernst&Young
 • Podczas spotkania dowiedzą się Państwo jak przygotować się do wymogów Filaru II, Filaru III oraz wymogów ubezpieczeniowych grup kapitałowych
 • Swoimi doświadczeniami podzielą z Państwem praktycy z firm: AVIVA, BRE Ubezpieczenia, HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń / HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń oraz PZU

Kto powinien wziąć udział w Sympozjum:

Przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i reasekrukacyjnych, w szczególności do:

 • Zarządu
 • Dyrektorów, Managerów w Departamencie
 • Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów, Managerów Solvency II
 • Działu Compliance
 • Działu Prawnego
 • Działu Skarbu
 • Aktuariuszy

oraz
Firm doradczych i kancelarii prawnych obsługujących
branżę ubezpieczeniową

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Zapraszam do udziału w Sympozjum
Aneta Stępniak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 87
fax +48 22 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Le Meridien Bristol


Warszawa

Partner

Patron Medialny