Sympozjum Zarządzanie ryzykiem prawnym w sektorze energetyczno-paliwowym

Sympozjum Zarządzanie ryzykiem prawnym w sektorze energetyczno-paliwowym

14 ‑ 15 grudnia 2011 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Sympozjum Zarządzanie ryzykiem prawnym w sektorze energetyczno-paliwowym
 / 14 ‑ 15 grudnia 2011 / Warszawa

Cel

Dlaczego warto wziąć udział w Sympozjum

Sektor energetyczny jest sektorem wysoce regulowanym, zarówno na płaszczyźnie prawa polskiego, jak i w wymiarze prawa Unii Europejskiej. Kompetencje organów regulacyjnych często nakładają się na siebie, a ich wizje kierunków rozwoju sektora energetycznego mogą być różne. Sytuacja w sektorze jest niezwykle dynamiczna – zmiany w otoczeniu regulacyjnym przekładają się na daleko idące zmiany w otoczeniu biznesowym.
Istniejąca sytuacja („przeregulowanie”, liczne zmiany przepisów prawa) rodzi poważne ryzyka prawne po stronie przedsiębiorstw energetycznych. Programy compliance, kładąc nacisk na proaktywne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych problemów, umożliwiają zarządzanie ryzykiem prawnym, zwiększając znacząco bezpieczeństwo w tym obszarze. Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum w trakcie którego uznani praktycy z firm polskich i zagranicznych wskażą w praktyczny sposób, jak przygotować i wdrożyć program compliance w wielu kluczowych obszarach funkcjonowania firmy.


Zdobędziecie Państwo niezbędną wiedzę na temat, m. in.:


• Jak pogodzić bezpieczeństwo prawne firmy energetycznej z działaniami biznesowymi – jak efektywnie zharmonizować procedury przedsiębiorstwa z procedurami compliance
• Jakie są relacje pomiędzy kompetencjami poszczególnych organów i jak działać w gąszczu wielu regulacji
• Jak postępować w trakcie niezapowiedzianej kontroli organów ochrony konkurencji – unikalne warsztaty "krok po kroku" przeprowadzą wybitni eksperci
• Jak stworzyć program compliance zgodny z kluczowymi obszarami prawa: środowisko, HR, podatki, zapobieganie przestępczości gospodarczej

W trakcie Sympozjum swoją więdzę wzbogacą i zaktualizują przedstawiciele sektora energetyczno-paliwowego,

w szczególności:
• Dyrektorzy, Koordynatorzy Działu Prawnego
• Radcy Prawni i Prawnicy in-house
• Managerowie i Specjaliści ds. Zarządzania Ryzykiem
• Osoby odpowiedzialne za obszar compliance (Compliance
Officer, Compliance Manager)
• Osoby odpowiedzialne za obszar zgodności z regulacjami
prawnymi (Regulatory Affairs)
Oraz
• Prezesi i Członkowie Zarządu
• Przedstawiciele kancelrii prawnych
• Przedstawiciele firm doradczych dla sektora
energetycznego.

Serdecznie zapraszam do udziału

Justyna Piechocka - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel. (22) 333 97 77

fax (22) 333 97 78

e-mail: info@informedia-polska.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie promocji, reklamy, sponsoringu:

Dział Sponsoringu

te. (22) 333 97 87

fax (22) 333 97 78

e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny