SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

projektowane na miarę potrzeb Twojej organizacji

„Puls Biznesu” realizuje szkolenia i warsztaty zamknięte, których program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów.

Dzięki diagnozie potrzeb i dogłębnej analizie profilu działalności klienta, trafiamy w sedno jego potrzeb szkoleniowych. Wiedzę, którą chcemy przekazać, nakładamy na charakter branży i specyfikę pracy grupy docelowej.

Współpracujemy z doświadczonymi trenerami i ekspertami, posiadającymi wiedzę w danej dziedzinie. Stawiamy na praktyków biznesu, którzy potrafią skutecznie dzielić się zdobytym doświadczeniem. Doświadczenie naszych trenerów pozwala na przygotowanie nietypowego planu szkoleń opartego na przykładach „z życia” klienta.

Szkolenia odbywają się z reguły w kameralnych grupach, dzięki czemu ich uczestnicy mają bezpośredni kontakt z prowadzącym.

Po szkoleniu zapewniamy wsparcie we wdrożeniu zdobytych podczas niego umiejętności.

Wyceny szkoleń zamkniętych dokonujemy indywidualnie – zależy ona od liczby uczestników, długości szkolenia, i jego tematyki, przy czym przy większej liczbie uczestników koszt jest konkurencyjny w stosunku do kosztu uczestnictwa w organizowanych przez „Puls Biznesu” szkoleniach otwartych, których aktualna lista dostępna jest TUTAJ. Najczęściej szkolenia zamknięte organizowane są w siedzibie firmy klienta, ale możemy je zorganizować w innym, uzgodnionym z klientem, miejscu.

Szkolenia mogą odbywać się w różnych językach.

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleń.


 • Iwona Koladiuk
  manager ds. projektów szkoleniowych
 • tel: 22 333 9869
 • kom.: 695 370 201
 • e-mail: szkolenia@pb.pl

Specjalizujemy się w organizacji szkoleń zamkniętych w następujących obszarach:

ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

 • Wyzwania młodego menedżera – narzędzia zarządzania
 • Zarządzanie zespołem – trening umiejętności
 • Przywództwo – odpowiedzialność za kluczowe procesy i zasoby ludzkie w firmie
 • Menedżer budujący relacje z zespołem i otoczeniem firmy
 • Odpowiedzialność i decyzyjność menedżerska
 • Rozmowa oceniająca – przygotowanie menedżerów do prowadzenia rozmów okresowych
 • Komunikacja menedżerska – relacje i współpraca między liderami
 • Budowanie zaangażowania i środowiska sprzyjającego realizacji celów
 • Proces zmiany – przygotowanie zespołu i wdrożenie zmian
 • Wystąpienia publiczne – dobry wizerunek i jasny przekaz
 • Coaching – partnerski model zarządzania zespołem
 • Mentoring – doświadczenie w rozwoju zawodowym
 • Inteligencja emocjonalna w przywództwie
 • Prawne aspekty zatrudniania pracowników unormowane Kodeksem pracy
 • Rachunkowość, kontroling, analiza finansowa – niezbędne kompendium wiedzy dla menedżera niefinansisty

OBSŁUGA KLIENTA

 • Współpraca z klientem wewnętrznym – wzajemnie zrozumienie i wsparcie oparte na celach firmy
 • Sprzedaż i wsparcie sprzedaży – skuteczna współpraca oparta na dobrych relacjach z klientem
 • Obsługa klienta w procesie reklamacji – aspekty prawne i miękkie
 • Obsługa klienta w procesie windykacji – aspekty prawne i miękkie
 • Stres w kontakcie z klientem – sprawdzone sposoby budowania odporności
 • Współpraca z partnerem biznesowym (sieci i punkty sprzedaży, dilerzy)
 • Standardy profesjonalnych rozmów – warsztat dla pracowników recepcji, sekretariatów

SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

 • Techniki sprzedaży – warsztat o różnych stopniach zaawansowania
 • Wywieranie wpływu w rozmowach handlowych
 • Budowanie osobistych relacji z klientami
 • Kreatywność – poszukiwanie nowych rozwiązań współpracy i budowania relacji z klientami
 • Prezentacje handlowe – skuteczny przekaz dostosowany do typu rozmówcy
 • Negocjacje dla sprzedawców – warsztat o różnych stopniach zaawansowania
 • Negocjacje dla działów zakupu
 • Rozmowy handlowe z partnerami biznesowymi (sieci handlowe, punkty sprzedaży, stacje dilerskie)
 • Zarządzanie zespołem handlowym rozproszonym w terenie
 • Motywacja – wzmacnianie efektywności i utrzymywanie wyniku
 • Coaching – partnerski model współpracy z handlowcami
 • Dział handlowy i działy wspierające – współpraca w imię dobrych relacji z klientem
 • Analiza wyników sprzedaży i interpretacja w celu poprawy lub wzmocnienia efektywności handlowców
 • Sprzedaż przez telefon – skuteczny model rozmowy
 • Korespondencja handlowa jako element sprzedaży

MARKETING I PR

 • Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowej jako przewagi rynkowej firmy
 • Strategia marketingowa oparta na analizie zachowań klientów
 • Kreowanie działań budujących markę
 • Promowanie marki w internecie
 • Wzmacnianie pozycji i rozpoznawalności marki
 • Public Relations – czyli budowanie pozytywnych komunikatów promocyjnych
 • Etykieta w działaniach marketingu i PR
 • Przedstawiciel wizerunku
 • Redagowanie komunikatów marketingowych
 • Koszty działań marketingowych – planowanie wydatków i budżetowanie

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Zarządzanie projektem – wprowadzenie
 • Zarządzanie projektem dla praktyków
 • Umiejętności interpersonalne Project Managera w pracy zespołowej
 • Ryzyko w projektach – umiejętność prowadzenia projektów i unikania wysokiego ryzyka
 • Portfel projektów
 • Liderzy zespołów projektowych – skuteczne praktyki zarządzania
 • Planowanie kosztów w przedsięwzięciach projektowych

PRAWO I FINANSE

 • Prawo pracy – praktyczne warsztaty aktualnych regulacji zatrudniania pracowników
 • Praktyczne aspekty reklamacji
 • Windykacje w świetle prawa
 • Zamówienia publiczne
 • Finanse dla niefinansistów – wiedza i świadomość kluczowych procesów finansowych zachodzących w firmie
 • Kontroling – metody i instrumenty w kluczowych decyzjach firmy
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 • Raportowanie niefinansowe
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Sprawozdanie finansowe firmy
 • Podatki – aktualna problematyka, praktyczna interpretacja
 • Ustawa o rachunkowości
 • Kompetencje dyrektora finansowego w praktyce zarządzania zespołem
 • Zespół księgowy – komunikacja i współpraca z innymi komórkami w firmie

HR

 • Rekrutacja i selekcja – skuteczne sposoby poszukiwania najlepszych kandydatów
 • Modele kompetencyjne – podnoszenie jakości procesu zarządzania ludźmi w organizacji
 • Oceny okresowe – prowadzenie i skuteczne wykorzystanie wyników ocen
 • Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy
 • Komunikacja z kadrą menedżerską oraz pracownikami firmy
 • HR Business Partner – współpraca z biznesem
 • Prawo pracy – aktualna wiedza, umiejętność interpretacji i przestrzegania Kodeksu pracy
 • Kadrowo-płacowe aspekty wiedzy
 • Kontroling personalny – koszty prowadzenia polityki personalnej

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Komunikacja interpersonalna w biznesie
 • Wystąpienia publiczne
 • Prowadzenie spotkań z wykorzystaniem prezentacji
 • Asertywność w kontaktach biznesowych
 • Zarządzanie zadaniami i priorytetami
 • Stres – budowanie odporności i wzmacnianie energii
 • Budowanie zaufania i współpracy opartej na dobrych relacjach
 • Kreatywność – twórcza postawa w tworzeniu oryginalnych rozwiązań
 • Autoprezentacja – moc przekazu poprzez wizerunek
 • Komunikacja międzykulturowa – wspólny „język” różnych narodowości
 • Ekspercki warsztat dla trenerów
 • Inteligencja emocjonalna – wpływ na budowanie relacji z innymi
 • Współpraca i komunikacja oparta na wartościach firmy
 • Współpraca między zespołami – wzajemne wsparcie i współpraca oparte na dialogu

LOGISTYKA I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

 • Optymalizacja kosztów w logistyce
 • Gospodarka magazynowa – systemy zarządzania zapasami
 • Optymalizacja prac magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing
 • Zarządzanie nowoczesnym łańcuchem dostaw
 • Współpraca i komunikacja z działami zależnymi
 • Gospodarka paletowa
 • Logistyka w przedsiębiorstwie – organizacja i efektywność
 • Łańcuch dostaw – rozwój i zarządzanie
 • Lider w procesie zarządzania logistyką
 • Kontroling w logistyce – techniki zarządzania i optymalizacji procesów