Jak nauczyć się asertywnej postawy w biznesie

Jak ustalać i komunikować swoje granice z troską o nienaruszanie cudzych granic? Jak nie dać się wykorzystywać innym? Jak nie prezentować postawy roszczeniowej czy agresywnej? Choć nie rodzimy się z umiejętnością asertywnego zachowania, to na szczęście, asertywności, tak jak jazdy na rowerze, można się nauczyć.

Renata Wrona, właścicielka firmy szkoleniowej, coach, dyplomowany trener biznesu, wykładowca akademicki, konsultantka testów MaxieDISC, autorka

Trudno jest radzić sobie w życiu zawodowym czy biznesowym bez asertywności. A jednak często mamy problem w asertywną postawą i wpadamy z jednej skrajności w drugą – zachowujemy się albo w sposób uległy, albo w sposób zbyt zaborczy w stosunku do oczekiwań innych osób. Nie chodzi tu o każde oczekiwania, ale takie, które w sposób manipulacyjny przekraczają nasze granice.

Sprawdź program webinaru “Asertywność w biznesie”, 3 marca 2021 >>

Wyróżniamy trzy główne rodzaje ludzkich zachowań. Postawa uległa - osoba uległa godzi się na wszystko, ponieważ odczuwa strach przed stratą  na przykład pracy, klienta czy kontrahenta, a godząc się na to, może tracić szacunek do siebie samego, odczuwać pretensje do osób, którym nie potrafi odmówić, czy też czuć się po prostu wykorzystywana, a tu już krótka droga do stanów zniechęcenia. Uległość prowadzi do ogólnej utraty wiarygodności i szacunku. 

Kolejną postawą jest postawa agresywna, która jest przeciwwagą uległości, czyli brak zgody na cokolwiek, nieszanowanie zdania ani praw innych osób, dawanie sobie prawa do zachowań nieuprzejmych czy wręcz obraźliwych i stawianie siebie ponad partnerem biznesowym, kontrahentem, podwładnym czy przełożonym. Agresywność zamyka pole do podjęcia dialogu, znalezienia kompromisu i zdecydowanie psuje relacje a wręcz budzi lęk czy odpowiedź agresywną drugiej strony.

Pozostaje nam asertywność, postawa, do której będę Państwa namawiała. Wbrew powszechnej opinii asertywność nie jest tylko umiejętnością mówienia „nie”. Asertywność to także umiejętność wyrażania własnego zdania, własnych potrzeb i emocji, przy jednoczesnym szanowaniu prawa innych osób do tego samego. Osoba asertywna jest partnerem w rozmowie, odmawia, jeśli uzna, że spełnienie czyjejś prośby nie będzie dla niej dobre lub jest niezgodne z wyznawanymi wartościami jej lub jej firmy. Osoba asertywna potrafi  także godnie przyjąć czyjąś odmowę.

Asertywność to wolność od ulegania cudzym opiniom i presjom. To umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, wyrażania swoich potrzeb, emocji i własnego zdania. To uczciwość i szacunek wobec samego siebie oraz wobec otoczenia. Asertywna postawa buduje mosty, nawiązuje relacje, rozwiązuje problemy, skupia się na szacunku do innych przy zachowaniu szacunku do siebie. Dzięki asertywnej postawie zyskujemy szacunek przełożonych, kontrahentów i podwładnych. 

Mówiąc krótko, uległemu szefowi, zespół wejdzie na głowę, agresywnego będzie się bał i będzie go oszukiwał, za asertywnym szefem cały zespół pójdzie w ogień.

Asertywność to komunikowanie potrzeb z poczuciem, że mamy do nich całkowite prawo.

Osoba asertywna jest pełna szacunku do siebie oraz do innych, jasno wyznacza swoje granice, pilnując przy tym, by nie naruszać granic innych osób. Osoba asertywna nie czeka, aż ktoś się domyśli, tylko w jasny i krótki sposób komunikuje swoje zdanie na dany temat. 

Nie ma pretensji do świata, że coś mu zabrał, śmiało zdobywa to co jest dla niej istotne, nie krzywdząc przy tym innych, nie krępuje się prosić o to, czego potrzebuje, zachowuje jednocześnie świadomość, że druga strona ma prawo do odmowy wykonania prośby.

Osoba asertywna nie manipuluje innymi, w jasny sposób przedstawia swoje poglądy, nie używa agresji w stosunku do innych, chyba, że jest to obrona konieczna, wciąż doskonali swoje umiejętności komunikacyjne, aby w sposób asertywny rozwiązywać konflikty.

Jednocześnie wie też, że czasem ma prawo zrezygnować ze swojej asertywności dla tak zwanego „wyższego dobra”.

Zachęcam wszystkich do pracy nad swoją asertywnością, ponieważ odporność na manipulacje ze strony innych, obrona swoich praw, umiejętność mówienia „tak” lub „nie”, poszanowanie zdania innych oraz dążenie do kompromisu są istotnymi czynnikami, które pomagają odnosić sukcesy w biznesie i budować silną markę osobistą.

Asertywność jest wyjątkowo pozytywną cechą charakteru i jest niezwykle ważna w biznesie, zwłaszcza jeśli zależy nam, aby komunikacja w naszej firmie była na najwyższym poziomie, aby uniknąć konfliktów, pomówień, mobbingu czy frustracji, a rozwijać dobra komunikację, współpracę, otwartość i zaangażowanie całego zespołu.

Zapraszam Państwa serdecznie na webinar, który przygotowuję dla Państwa na platformie Puls Biznesu w dniu 3 marca.

Autor: Renata Wrona, Menedżer, właścicielka firmy szkoleniowej, coach, dyplomowany trener biznesu, wykładowca akademicki, konsultantka testów MaxieDISC, autorka 

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.