Warszawa
Warsztaty
26 ‑ 27 listopada 2013
26 ‑ 27 listopada 2013
Hotel Hyatt
Umowy oparte o WK FIDIC w Projektach Infrastrukturalnych
None
II edycja. Kompetencje, procedury, wykonalność, aktualne orzecznictwo

Cel

Zapraszamy na praktyczne i kompleksowe warsztaty podczas których zostaną omówione aspekty stosowania umów typu WK FIDIC w projektach infrastrukturalnych realizowanych w Polsce.

Oprócz standardowych zagadnień dotyczących m.in. pozycji Inżyniera Kontraktu, roszczeń przysługujących Zamawiającym i Wykonawcom, przedstawimy Państwu aktualne tendencje orzecznicze, w szczególności w zakresie terminów zgłaszania roszczeń, najczęstszych przyczyn oddalenia powództw wykonawców i popełnianych przez nich błędów.

Poruszymy kwestie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz sposobów obrony przed nienależnym skorzystaniem z udzielonego zabezpieczenia przez zamawiającego. Dodatkowo wskażemy zasady dotyczące wprowadzania dopuszczalnych zmian w zawartych umowach z zamawiającym publicznym oraz skutki nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na możliwość uzyskania dalszych zleceń w świetle orzecznictwa sądów krajowych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wreszcie przedstawimy planowane nowelizacje ustawowe istotne w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie podwykonawstwa.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

 • Inżynierowie Kontraktu
 • Przedstawiciele dużych i małych firm wykonawczych
 • Inwestorzy
 • Inspektorzy nadzoru
 • Projektanci
 • Kosztorysanci
 • Pracownicy biur projektowych
 • Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych obsługujących projekty inwestycyjne
 • Pracownicy przedsiębiorstwa zlecającego wykonanie robót budowlano-inżynieryjnych
 • Osoby przygotowujące i realizujące przetargi publiczne
 • Specjaliści ds. umów
 • Radcowie prawni

Zapraszam do udziału w Warsztatach.
Joanna Gębska - Project ManagerSzczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: [email protected]

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: [email protected]


Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) - wyłączny reprezentant FIDIC (Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów) w Polsce, powstało w 1994 r ( właściwie zostało reaktywowane, ponieważ od roku 1914 do roku 1939 działało Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców - jedna z organizacji założycielskich FIDIC). Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne - oraz w charakterze członków wspierających - doradcze firmy prywatne rozpowszechniające w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych propagowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Misją SIDiR jest promowanie najlepszych praktyk w branży konsultingu inżynierskiego, upowszechnianie wysokich standardów etycznych oraz rozpowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Hyatt


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny