Umowy oparte o WK FIDIC w Projektach Infrastrukturalnych

Umowy oparte o WK FIDIC w Projektach Infrastrukturalnych

11 ‑ 12 grudnia 2012 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Cel

W programie m.in.:

 • Wpływ uregulowań prawa zamówień publicznych na kształt i wykonanie umów opartych o warunki kontraktowe FIDIC
 • Roszczenia zamawiającego i wykonawcy na podstawie WK FIDIC a prawo polskie
 • Negocjacje warunków umowy, terminy, gwarancje, kary umowne – na co uważać i jak się zabezpieczyć
 • Konsekwencje odstąpienia od umowy opartej o WK FIDIC
 • Rozwiązywanie sporów z uwzględnieniem arbitrażu krajowego i zagranicznego
 • Praktyczne doświadczenia w realizacji kontraktów budowlanych w oparciu o warunki FIDIC

Realizacja wielu inwestycji w Polsce wywołuje szereg sporów pomiędzy kontrahentami. Dlatego też, zanim zdecydują sie Państwo, komu powierzyć wykonanie inwestycji warto wiedzieć jak skonstruować kontrakt, który należycie zabezpieczy Państwa interesy. Dzięki udziałowi w Warsztatach, zdobędą Państwo wiedzę, która pozwoli uniknąć powstawania częstych błędów na etapie realizacji inwestycji, jak również lepiej egzekwować odpowiedzialność pozostałych stron procesu w szczególności wykonawcy i inspektora nadzoru.

Przyjdź i dowiedz się:

 • Jak zapisy prawa zamówień publicznych wpłyną na kształt umów WK FIDIC
 • Jak określić zamówienia dodatkowe, uzupełniające i roboty zamienne na gruncie WK FIDIC
 • Jak zabezpieczyć należyte wykonanie usług pełnionych przez Inżyniera Kontraktu
 • Jaka jest odpowiedzialność solidarna uczestników procesu budowlanego
 • Jak będąc wykonawcą, zamawiającym dochodzić roszczeń z umów zawieranych według wzorca FIDIC z uwzględnieniem arbitrażu krajowego i zagranicznego
 • Jakie są kompetencje, procedury i i wykonalność decyzji Komisji Rozjemstwa w SporachKto powinien wziąć udział w Warsztatach:

 • Inżynierowie Kontraktu
 • Przedstawiciele dużych i małych firm wykonawczych
 • Inwestorzy
 • Inspektorzy nadzoru
 • Projektanci
 • Kosztorysanci
 • Pracownicy biur projektowych
 • Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych obsługujących projekty inwestycyjne
 • Pracownicy przedsiębiorstwa zlecającego wykonanie robót budowlano-inżynieryjnych
 • Osoby przygotowujące i realizujące przetargi publiczne
 • Specjaliści ds. umów
 • Radcowie prawni

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach
Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: szkolenia@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: sponsoring@pb.pl


Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), wyłączny reprezentant FIDIC (Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów) w Polsce, powstało w 1994 r ( właściwie zostało reaktywowane, ponieważ od roku 1914 do roku 1939 działało Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców - jedna z organizacji założycielskich FIDIC). Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne - oraz w charakterze członków wspierających - doradcze firmy prywatne rozpowszechniające w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych propagowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Misją SIDiR jest promowanie najlepszych praktyk w branży konsultingu inżynierskiego, upowszechnianie wysokich stndardów etycznych oraz rozpowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny