Umowy w sektorze energetycznym i gazowym

Umowy w sektorze energetycznym i gazowym

1795 zł netto od 28 lipca do 25 września

Umowy w sektorze energetycznym i gazowym
 / 25 września 2018 / Warszawa  / 1795 zł netto Zarejestruj się

Cel

"Puls Biznesu" zaprasza na wydarzenie, które stanowi doskonałe praktyczne podsumowanie tematyki umów w energetyce, szczególnie w kontekście możliwości swobodnego wyboru dostawcy energii.

W ramach warsztatu powiemy jak skutecznie zawierać umowy, jakie są wymogi prawne i dobre praktyki w tym zakresie. Zaprezentujemy zasady odpowiedzialności w umowie sprzedaży energii elektrycznej, umowie kompleksowej i umowie dystrybucyjnej z naciskiem na newralgiczne elementy tego procesu.

Pokażemy jakie są trudności i obostrzenia w zakresie zmiany sprzedawcy, także w bardziej złożonych przypadkach.

Nie zabraknie także tematyki RODO, która wnosi rewolucyjne zmiany w obszarze umów z konsumentami. Wyjaśnimy jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, szczególnie w celach marketingowych. Wskażemy obowiązki informacyjne i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Zademonstrujemy jak powinien wyglądać modelowy proces reklamacyjny w zakresie obowiązków, wymaganych terminów, konsekwencji czy praw do żądania wpłat.

Znakomici eksperci, aktualny dobór zagadnień i ich praktyczne ujęcie da Państwu możliwość kompleksowego zweryfikowania Państwa wiedzy w zakresie umów w branży energetyczno-gazowej.

Zapraszam do deklaracji swojego udziału już dziś !

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

Warsztat skierowany do odbiorców oraz sprzedawców energii, gazu, odbiorców końcowych energii elektrycznej i samodzielnie zakupujących energię elektryczną na swoje potrzeby, pracowników przedsiębiorstw energetycznych, a w szczególności:

 • Dyrektorów, Managerów, specjalistów ds. umów, kontraktów, transakcji, analiz rynku
 • Pracowników działów sprzedaży
 • Pracowników działów prawnych, organizacyjno-prawnych

Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia Krajowej Radzie Radców Prawnych.


ELŻANOWSKI CHERKA & WĄSOWSKI Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa
Działamy na rynku od 10 lat. Jesteśmy kancelarią prawną, stworzoną przez osoby związane z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz zespół to 35 prawników, w tym 9 z nich posiada stopień doktora nauk prawnych oraz jeden doktora habilitowanego. Naszymi klientami są polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, a także instytucje publiczne. Mamy doświadczenie w świadczeniu usług dla sektora energetyki, branży kolejowej i lotniczej, a także dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz zawodowego. Świadczymy kompleksowe usługi związane z inwestycjami w nieruchomości, ich obrotem i zarządzaniem oraz doradzamy w kwestiach ochrony dóbr kultury. Specjalizujemy się w legislacji i działalności regulowanej, kwestiach prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa karnego, w tym karno-gospodarczego, ochrony konkurencji i pomocy publicznej, zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Program

Wtorek, 25 września

08:30

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
09:00

Zawieranie umów z odbiorcami energii elektrycznej oraz odbiorcami paliwa gazowego

 • Adam Szalc, adwokat, wspólnik w EChW, Elżanowski Cherka i Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.
 • Anna Kucińska – Bar, adwokat, wspólnik w EChW, Elżanowski Cherka i Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.
 • Piotr Manteuffel, adwokat, senior associated w EChW, Elżanowski Cherka i Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.
 • Formy zawierania i rozwiązywania umów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego
 • Przenoszenie praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży paliwa gazowego (cesje umów)
 • Dokumentacja niezbędna do zawarcia przez odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży paliwa gazowego
 • Zawieranie umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży paliwa gazowego z najemcą lub dzierżawcą obiektu/PPE/PPPG
 • Umowa bez podpisu klienta – zawieranie umów w sposób dorozumiały
 • Wymóg podpisywania umów przez więcej niż 1 osobę
 • Porozumienia trójstronne
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
11:00

Przerwa na kawę

Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
11:15

Zasady odpowiedzialności w umowie sprzedaży energii elektrycznej, umowie kompleksowej i umowie dystrybucyjnej

 • Łukasz Jankowski, partner, Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • Obowiązkowe elementy ww. umów w zakresie odpowiedzialności
 • System bonifikat i charakter taryf w kontekście ww stosunków umownych
 • Praktyczne aspekty odpowiedzialności w umowach energetycznych
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
12:15

Praktyczne problemy z procesem zmiany sprzedawcy zgodnie z prawem i IRiESD/IRiESP

 • Adam Frąckowiak, radca prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
 • Jak należycie rozwiązać umowę - czy można rozwiązać umowę przez pełnomocnika, jak z najemcą mieszkania
 • Postępowanie spadkowe a umowa
 • Wypowiedzenie umowy poprzedniemu sprzedawcy
 • Niewłaściwa zmiana sprzedawcy (np. dwóch sprzedawców ma podpisaną umowę z jednym odbiorcą, sankcje).

Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
13:15

Lunch

Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
14:15

Walka o Klienta na obecnym rynku energii – nieuczciwi sprzedawcy- dobre praktyki

 • Marlena Skrzydłowska, dyrektor Departamentu Obsługi Klienta, PGE Obrót SA
 • Jak ważny jest Klient – co robimy aby go utrzymać, dobre praktyki
 • Nieuczciwi sprzedawcy jak sobie z nimi radzić
 • Pozytywne doświadczenia Klienta we współpracy z firmą a jego skłonność do zmiany sprzedawcy
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
15:15

RODO a umowy z konsumentami

 • Michał Chodorek, adwokat KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (w szczególności przetwarzanie w celach marketingowych)
 • Obowiązek informacyjny
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
16:15

Proces reklamacyjny

 • Dr Dariusz Aziewicz, LLM Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • Podstawowe obowiązki i uprawnienia związane z reklamacjami
 • Etapy postępowania reklamacyjnego – omówienie schematu postępowania
 • Czas realizacji reklamacji – obliczanie terminów
 • Konsekwencje prawne nieterminowego postępowania reklamacyjnego
 • Rozpatrywanie reklamacji - case study
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
17:15

Zakończenie warsztatów wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)

Prelegenci

 • Dariusz Aziewicz

  Dariusz Aziewicz

  LLM Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • Michał Chodorek

  Michał Chodorek

  adwokat KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • Adam Frąckowiak

  Adam Frąckowiak

  radca prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
 • Łukasz Jankowski

  Łukasz Jankowski

  radca prawny, Kieruje zespołem prawa energetycznego, Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • Anna Kucińska – Bar

  Anna Kucińska – Bar

  adwokat, wspólnik w EChW, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.
 • Piotr Manteuffel

  Piotr Manteuffel

  adwokat, senior associated w EChW, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.
 • Marlena Skrzydłowska

  Marlena Skrzydłowska

  dyrektor Departamentu Obsługi Klienta, PGE Obrót SA
 • Adam Szalc

  Adam Szalc

  adwokat, wspólnik, Szef Praktyki Prawa Gospodarczego w Elżanowski Cherka & Wąsowski Sp.k. Kancelaria Prawna

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak
Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

Miejsce

Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)


Warszawa

1795 zł netto od 28 lipca do 25 września

Zarejestruj się

Patron Medialny