Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń

Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń

Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń
 / 4 kwietnia 2019 / Warszawa

Cel

Program warsztatów obejmuje charakterystykę urządzeń przesyłowych, ich podział, stan prawny oraz sposoby pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowy urządzeń. Następnie omówione zostaną służebne części nieruchomości niezbędne na różnych etapach realizacji i eksploatacji urządzeń.

Część merytoryczna wydarzenia obejmuje zasady określania wartości szkód inwestycyjnych, wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.

Prezentowane sposoby określania w/w wartości i wynagrodzeń zostaną szczegółowo omówione w przykładach obliczeniowych.

Zapraszam do grona uczestników warsztatów Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń, które odbędą się w dniu 4 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • praktyczne ujęcie zagadnień
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
Kto powinien wziąć udział w wydarzeniu:
 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

Zapewniamy uczestnikom warsztatów bezpłatny parking na terenie hotelu.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Miejsce

Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1


Warszawa

Patron Medialny