Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD
 / 23 ‑ 24 października 2017 / Warszawa

Cel

Szanowni Państwo,

do 23 lutego 2018 roku ma wejść w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która ma wdrożyć do krajowego porządku prawnego zapisy unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń). Będzie to jeden z ważniejszych aktów prawnych, który wprowadzi wiele zmian i znacząco wpłynie na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zwiększenie poziomu ochrony Klientów zawierających umowę ubezpieczenia, który realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz dystrybutorze ubezpieczeń. W szczególności wprowadzony zostanie wymóg, żeby wszystkie informacje kierowane do Klienta były rzetelne, jasne i niewprowadzające w błąd. Projektowana regulacja określa przy tym nie tylko na czym polega dystrybucja ubezpieczeń i dystrybucja reasekuracji, ale również wskazuje na rodzaje działalności, które nie są uznawane za taką dystrybucję. Projekt ustawy zakłada zachowanie podmiotowego podziału pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji, dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami za dystrybutora uznany zostanie zakład ubezpieczeń, jak również uwzględnione zostaną inne kanały dystrybucji np. porównywarki internetowe.

Projekt odnosi się także w dużym stopniu do wynagrodzenia dystrybutora. Zgodnie z przepisami dyrektywy Klient zostanie poinformowany o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez pośrednika. Ponadto polski ustawodawca wprowadził obowiązek przekazania informacji o kosztach dystrybucji i kosztach prowizji związanych z umową w umowach ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym.

Ponadto projektowany akt przywraca obowiązkowe szkolenia pośredników ubezpieczeniowych oraz wprowadza zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia!


Magdalena Sokulska
Project Manager
Do udziału zapraszamy:

- Towarzystwa Ubezpieczeniowe
- Multiagencje Ubezpieczeniowe
- Firmy Brokerskie
- Banki
- internetowe porównywarki cen polis
- Salony Dealerskie
- Firmy Leasingowe

W szczególności:

Prezesów Zarządów, Członków Zarządów, Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów z Departamentów: Zarządzania i Rozwoju Produktów , Prawnego, Likwidacji Szkód oraz Sprzedaży

Uczestnikom gwarantujemy:

- prelekcje znakomitych ekspertów – specjalistów z zakresu prawa ubezpieczeniowego
- możliwość zadawania ważnych dla siebie pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości
- atmosferę sprzyjającą poszerzaniu wiedzy
- możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku oraz zaproszonymi doskonałymi ekspertami
- imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

- bezpłatny parking (parking znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej 27. Wjazd od ulicy Parkingowej. W chwili wjazdu na parking trzeba pobrać bilet i w momencie wyjazdu udać się z tym biletem do recepcji, podając nazwę wydarzenia)

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Miejsce

Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94


Warszawa

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny