Warszawa
Konferencja
23 ‑ 24 października 2017
23 ‑ 24 października 2017
Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD
None
Dystrybucja ubezpieczeń - nowy wymiar pośrednictwa

Cel

Szanowni Państwo,

do 23 lutego 2018 roku ma wejść w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która ma wdrożyć do krajowego porządku prawnego zapisy unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń). Będzie to jeden z ważniejszych aktów prawnych, który wprowadzi wiele zmian i znacząco wpłynie na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zwiększenie poziomu ochrony Klientów zawierających umowę ubezpieczenia, który realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz dystrybutorze ubezpieczeń. W szczególności wprowadzony zostanie wymóg, żeby wszystkie informacje kierowane do Klienta były rzetelne, jasne i niewprowadzające w błąd. Projektowana regulacja określa przy tym nie tylko na czym polega dystrybucja ubezpieczeń i dystrybucja reasekuracji, ale również wskazuje na rodzaje działalności, które nie są uznawane za taką dystrybucję. Projekt ustawy zakłada zachowanie podmiotowego podziału pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji, dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami za dystrybutora uznany zostanie zakład ubezpieczeń, jak również uwzględnione zostaną inne kanały dystrybucji np. porównywarki internetowe.

Projekt odnosi się także w dużym stopniu do wynagrodzenia dystrybutora. Zgodnie z przepisami dyrektywy Klient zostanie poinformowany o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez pośrednika. Ponadto polski ustawodawca wprowadził obowiązek przekazania informacji o kosztach dystrybucji i kosztach prowizji związanych z umową w umowach ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym.

Ponadto projektowany akt przywraca obowiązkowe szkolenia pośredników ubezpieczeniowych oraz wprowadza zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia!


Magdalena Sokulska
Project Manager
Do udziału zapraszamy:

- Towarzystwa Ubezpieczeniowe
- Multiagencje Ubezpieczeniowe
- Firmy Brokerskie
- Banki
- internetowe porównywarki cen polis
- Salony Dealerskie
- Firmy Leasingowe

W szczególności:

Prezesów Zarządów, Członków Zarządów, Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów z Departamentów: Zarządzania i Rozwoju Produktów , Prawnego, Likwidacji Szkód oraz Sprzedaży

Uczestnikom gwarantujemy:

- prelekcje znakomitych ekspertów – specjalistów z zakresu prawa ubezpieczeniowego
- możliwość zadawania ważnych dla siebie pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości
- atmosferę sprzyjającą poszerzaniu wiedzy
- możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku oraz zaproszonymi doskonałymi ekspertami
- imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

- bezpłatny parking (parking znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej 27. Wjazd od ulicy Parkingowej. W chwili wjazdu na parking trzeba pobrać bilet i w momencie wyjazdu udać się z tym biletem do recepcji, podając nazwę wydarzenia)

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94


Warszawa

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny