Ustawa o jawności życia publicznego

Ustawa o jawności życia publicznego

Cel

Szanowni Państwo,

na podstawie Ustawy o jawności życia publicznego każdy przedsiębiorca (będący co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) będzie zobowiązany do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. W związku z tym konieczne będzie podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw korupcyjnych przez osoby, które działają w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy.

Co istotne, przedsiębiorca, który nie opracował wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub gdy stosowane przez niego procedury okażą się nieskuteczne lub pozorne, na podstawie ww. ustawy zagrożony będzie karą pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 10 000 000 zł. Wymagane będzie jednak uprzednie postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

Postawienie zarzutów przez prokuratora skutkować będzie wszczęciem kontroli przez CBA, a w przypadku wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorca ten nie będzie mógł ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Podczas warsztatu omówionych zostanie szereg aspektów związanych z wejściem w życie Ustawy o jawności życia publicznego, mającej znaczący wpływ na wiele obszarów funkcjonowania firmy – od konieczności wdrożenia stosownych procedur, przez kwestie pracownicze i ochrony danych osobowych, udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, na nieoczekiwanych kontrolach skończywszy.

Z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w warsztatach!

Magdalena Sokulska
Project Manager


________________________________________

Na wydarzenie zapraszamy przedstawicieli średnich i dużych firm (objętych ustawą) – szefów działów prawnych, jednostek compliance, członków zarządu, osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne, szefów HR.


Partner Merytoryczny

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland jest jedną z wiodących firm prawniczych na polskim rynku. Należy do Eversheds Sutherland, globalnej sieci firm prawniczych, posiadającej 66 biur w 32 krajach. Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w zakresie spraw korporacyjnych, transakcji fuzji i przejęć, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, postępowań sądowych i arbitrażowych, compliance, prawa zamówień publicznych, podatków, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa konsumenckiego, prawa reklamy, prawa bankowego, rynków kapitałowych i prawa walut cyfrowych. Kancelaria wspiera firmy będące globalnymi liderami w sektorach: TMT, energetycznym, nieruchomościowym, budowlanym, produkcyjnym, FMCG, finansowym, ubezpieczeniowym, żywnościowym, farmaceutycznym i medycznym. Prawnicy kancelarii mają duże doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektorów regulowanych. Wierzbowski Eversheds Sutherland wspiera przedsiębiorstwa w zakresie fundamentalnych zmian we wszystkich obszarach działalności, których dotyka transformacja cyfrowa i rozwój technologiczny. Zapewnia doradztwo w zakresie budowania tożsamości firmy w ramach szeroko rozumianej kultury cyfrowej, poszukiwania nowych, rewolucyjnych modeli biznesowych, wdrażania innowacji i minimalizacji potencjalnych ryzyk. Kancelaria od lat rekomendowana jest przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze. W 2018 roku obchodzi 20-lecie istnienia na polskim rynku.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny