Ustawa szerokopasmowa

Ustawa szerokopasmowa

23 ‑ 24 września 2010 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Ustawa szerokopasmowa
 / 23 ‑ 24 września 2010 / Warszawa

Cel

W programie m.in :

 • Nowe kompetencje Prezesa UKE według ustawy przedstawi Marzena Śliz z Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Jak skutecznie przygotować się do współpracy —samorząd kontra operator, operator kontra samorząd. Na podstawie praktycznych doświadczeń odpowiedzi udzielą Tomasz Białobłocki, Dyrektor ds. Projektów Publiczno-Prywatnych oraz Roman Pawlina, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych, Telekomunikacja Polska
 • Najnowsze regulacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych —szanse i zagrożenia, oddziaływanie nowej ustawy na rynek hurtowy i detaliczny zaprezentuje Ireneusz Piecuch, Partner CMS Cameron McKenna
 • Prawne formy realizacji przedsięwzięć telekomunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego —przedstawi Arwid Mednis, Wierzbowski Eversheds
Dlaczego warto wziąć udział:

 • 20 maja br. wykonujący obowiązki Prezydenta —Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, podpisał ustawę
  o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych.
 • Czy dzięki ustawie i najnowszym zmianom prostsze będzie inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną i zwiększy się konkurencja na tym rynku? Jakie są nowe kompetencje Prezesa UKE według ustawy? Jak będzie wyglądała współpraca na linii operator —samorząd? —podczas Sympozjum będziecie mieli Państwo doskonałą okazję poznać najnowsze postanowienia wprost od Magdaleny Gaj, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marzeny Śliz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Tomasza Nowakowskiego, Dyrektora Grupy TP ds. Korporacyjnych oraz Dariusza Kowalczyka, Dyrektora Departamentu Gospodarki
  i Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 • Jak podpisana ustawa wpłynie na absorpcję środków unijnych na rozwój społeczeństwa informacyjnego? O tym co nowego przyniesie, odpowiedzi uzyskają Państwo od Tomasza Białobłockiego, Dyrektora ds. Projektów Publiczno-Prywatnych w TP oraz Romana Pawliny, Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w TP.
 • Prelegenci z renowowanych kancelarii: Arwid Mednis, Partner kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz Ireneusz Piecuch, Partner CMS Cameron McKenna odpowiedzą na aktualne i kluczowe zagadnienia dotyczące praw
  i obowiązków jednostek samorządu terytorialnego
  związane z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej.

Kto powinien wziąć udział:

Sympozjum skierowane jest do kadry zarządzającej wszystkich firm
z branży telekomunikacyjnej i instytucji samorządowych, a w szczególności:

 • Członków Zarządu, Dyrektorów, Managerów ds.:
 • Strategii i Rozwoju
 • Inwestycji
 • Współpracy z Regulatorem
 • Usług Szerokopasmowych
 • Nowych Technologii Teleinformatycznych
 • Rozwoju i Utrzymania Infrastruktury/Sieci
 • Gospodarki i Innowacji
 • Społeczeństwa Informacyjnego
 • Usług IP
 • IT
 • Prawników

Reprezentujących:

 • Operatorów telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych i mobilnych
 • Firmy teleinformatyczne
 • Producentów i dostawców sprzętu, rozwiązań i infrastruktury
 • Dostawców treści i usług szerokopasmowych
 • Administracji publicznej
 • Firmy konsultingowe i kancelarie prawne obsługujące sektor telekomunikacyjny
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w sympozjum.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji
Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Brązowy Partner

Patron Medialny