VAT zmienny jak kursy walut? – ryzyko walutowe i zmiany VAT w 2013 r.

Cel

„VAT zmienny jak kursy walut?
– ryzyko walutowe i zmiany VAT w 2013r.”

Śniadanie Biznesowe
Płock – 20.11.2012 – Hotel Herman
ul. Henryka Sienkiewicza 30

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z szeroko rozumianym ryzykiem. Firmy, które osiągają sukcesy, nauczyły się identyfikować ryzyka i wypracowały metody jego unikania lub minimalizowania. Działanie w otoczeniu rynkowym wymaga radzenia sobie z niepewnością sytuacji ekonomicznej, która dzisiaj jest większa niż kiedyś. Duża zmienność uwarunkowań ekonomicznych oraz kryzysowe sytuacje na rynkach międzynarodowych stawiają przed przedsiębiorcami kolejne wyzwania.

Jednym z najważniejszych czynników ryzyka w otoczeniu międzynarodowym, w obliczu kryzysu w strefie euro powiązanego z groźbą recesji oraz spadku popytu, jest większa zmienność kursów walutowych i stóp procentowych. Problem ryzyka walutowego dotyczy w szczególności eks­porterów i importerów. Nikt nie posiada idealnego sposobu i narzędzi dla prognozowania kursów walut, szczególnie w dłuższym hory­zoncie czasowym, a obecne zawirowania w światowej gospodarce sprawiają, że nawet te pozornie sprawdzone modele stają się mało użyteczne. W wyniku niekorzystnych zmian na rynku walutowym można stracić znaczną część marży, cały zysk lub nawet ponieść straty. Ryzyk dla podmiotu funkcjonującego w dobie globalnego spowolnienia gospodarczego jest szczególnie dużo, czy zatem nie warto zastanowić się, które z nich można zidentyfikować, zmierzyć, ograniczyć lub nawet wyeliminować?Istnieje wiele sposobów ograniczania ryzyka walutowego. Działania polegające na jego redukcji, określane mianem asekuracji lub hedgingu, wykorzystują różne strategie na rynku instrumentów finansowych. Warto się im przyjrzeć i wybrać taką, która jest najlepiej dopasowana do skali i specyfiki działalności przedsiębiorstwa.” – twierdzi David Julliard, Zastępca Dyrektora Pionu Bankowości Korporacyjnej Credit Agricole Bank Polska S.A.

Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany przepisów o VAT mające wejść w życie w 2013 r. mogą spowodować swego rodzaju rewolucję w rozliczeniach podatkowych polskich podatników VAT. Zakres zmian jest bardzo szeroki. Dotyczyć on będzie m.in. zasad rozpoznawania obowiązku podatkowego, momentu odliczenia podatku naliczonego czy opodatkowania VAT nieodpłatnych wydań towarów. O ile nie jest pewne, kiedy i w jakim kształcie ostatecznie nowelizacja wejdzie w życie, o tyle wiadomo, że niektóre regulacje powinny obowiązywać od 1 stycznia 2013 r., bo tego wymaga od nas prawo unijne. Warto, aby podatnicy już teraz zapoznali się z tymi zmianami, aby móc się do nich jak najlepiej przygotować” – przekonuje Michał Kłosiński, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w śniadaniu tematycznym "VAT zmienny jak kursy walut – ryzyko walutowe i zmiany VAT 2013", w trakcie którego doświadczeni eksperci z Credit Agricole oraz Deloitte podzielą się z Państwem cenną i praktyczną widzą.

Szczegółowe informacje
Monika Lis
tel. 22 333 97 26

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Herman, ul. Henryka Sienkiewicza 30


Płock

Organizator

Partner Merytoryczny