VIII Forum Private Equity & Venture Capital

VIII Forum Private Equity & Venture Capital

VIII Forum Private Equity & Venture Capital
 / 22 września 2010 / Warszawa

Cel

VIII Forum Private Equity & Venture Capital jest kontynuacją corocznych spotkań przedsiębiorców i funduszy poświęconych sposobom pozyskania kapitału i funkcjonowaniu rynku PE/VC.

W trakcie konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z możliwościami pozyskania kapitału przez fundusze PE/VE, przedstawione zostaną branże, które są szczególnie interesujące z punktu widzenia funduszy. Nasi eksperci przedstawią perspektywy rozwoju branży, jak również zmiany w strategiach funduszy po okresie spowolnienia gospodarczego. Wśród kluczowych zagadnień znajdą się również: pytanie o rolę funduszy w procesie ożywiania gospodarki, jak długoterminowi inwestorzy mogą zabezpieczyć swoje aktywa, czy warto angażować się w działalność spółek biznes czy tylko w nie inwestować.

Nasi eksperci przedstawią optymalny sposób modelowania portfolio, tak aby maksymalizować zyski i kontrolować ryzyko.

Konferencja będzie doskonałą okazją dla przedsiębiorców, aby dowiedzieć się czy nadchodzący czas ożywienia gospodarczego to dobry moment na sprzedaż spółki? Jak najskuteczniej zainteresować fundusz? Jakie korzyści może odnieść firma, dzięki pozyskaniu finansowania przez fundusz? – na te i wiele innych pytań odpowiedzą przedstawiciele funduszy oraz firm, które posiadają doświadczenie w tej formie współpracy.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Forum.
Joanna Krusińska – Product Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 98 34
fax.(22) 333 99 98
e-mail: j.krusinska@pb.pl

O Partnerach:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) jest funduszem funduszy venture capital (VC). Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze VC, które zasilają kapitałowo polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności innowacyjne, prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz o wysokim potencjale wzrostu. KFK został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie Ustawy Krajowym Funduszu Kapitałowym przez rząd polski w celu ograniczenia zjawiska luki kapitałowej, polegającego na niskiej podaży kapitału VC w segmencie MŚP. 100-proc. akcjonariuszem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie KFK posiada pod zarządzaniem ponad 200 mln EUR, pochodzące z budżetu państwa, funduszy strukturalnych UE oraz od rządu Szwajcarii, które posłużą na utworzenie do 2012 r. ok. 20 funduszy VC o łącznej kapitalizacji ok. 400 mln EUR (w połowie zapewnionej przez inwestorów prywatnych). Aktualny portfel inwestycyjny KFK składa się z dwóch funduszy (BBI Seed Fund oraz Helix Ventures Partners), natomiast do końca 2010 roku uruchomione zostanie 5 nowych funduszy.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest największą w Polsce kancelarią prawniczą. Od 1993 roku eksperci DZP doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki w rozwiązywaniu różnorodnych problemów natury biznesowo-prawnej. Kancelaria DZP jest liderem na rynku transakcji M&A w Polsce, co potwierdza od lat wysoka pozycja w rankingu dziennika Rzeczpospolita oraz rekomendacje w międzynarodowych publikacjach specjalistycznych.

VIII Private Equity & Venture Capital Forum is yet another annual meeting of representatives of companies and funds devoted to ways of raising capital and the PE/VC market functioning.
At the conference we will discuss the potential of raising capital by the PE/VC funds. We will also get to know the sectors which the funds are extremely interested in. Our experts will present the sector development perspectives as well as changing strategies of the funds after the time of economic slowdown. Among remaining key issues discussed there will be: a question on the role of the funds in stimulating the economy, ways of securing assets by long-term investors, what is better - engaging in a company activities or only investing in the company.
Our experts will show the optimum way of shaping one’s portfolio to maximise profit at the same time monitoring the risk.
Our conference represents the best opportunity for entrepreneurs to find out whether the expected upturn in the economy will be a good moment for selling their companies. How to get noticed by a fund? What are the benefits of a fund’s financing for a company? These are just some of the questions you will hear answers to, provided by representatives of funds and companies taking advantage of and having experience in this type of cooperation.
We would like to kindly invite you to participate in the Forum.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

siedziba Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa


Warszawa

Partner

Patron

Patron Medialny