Warsztaty Kontrakty outsourcingowe w praktyce

Warsztaty Kontrakty outsourcingowe w praktyce

13 ‑ 14 kwietnia 2011 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Cel

W programie m.in.:

 • Jak stworzyć korzystną umowę z dostawcą usług outsourcingowych
 • Podatkowe aspekty dotyczące kontraktów
 • Transfer pracowników do firmy zewnętrznej
 • Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej firmy outsourcingowej za niewykonania lub nienależyte wykonanie kontraktu outsourcingowego
 • Procedury zmian oraz sposób rozwiązywania kontraktów outsourcingowych

Warto wziąć udział w warsztacie, aby dowiedzieć się jak:

 • prawidłowo zredagować tekst kontraktu outsourcingowego i tym samym uniknąć zagrożeń związanych z nieprawidłową konstrukcją umowy
 • rozstrzygać spory wynikające z kontraktów
 • zrealizować transfer pracowników w ramach zawartego kontraktu
 • przeprowadzić zmiany w zawartej już umowie outsourcingowej
 • zarachować wydatki na outsourcing jako koszty uzyskania przychodu


W trakcie warsztatu eksperci, reprezentujący: Kancelarię Radców Prawnych Kuczek Maruta oraz Kancelarię Doradcy Podatkowego Marcin Podżorski przedstawią przykłady praktycznych rozwiązań, które będą mogli Państwo bezpośrednio wykorzystać w pracy a zdobyta wiedza pozwoli na efektywniejszą współpracę z dostawcami usług outsourcingowych.

Warsztat skierowany do:

Wszystkich osób zaangażowanych w proces tworzenia i realizację kontraktów outsourcingowych, a w szczególności:

 • Prawników
 • Dyrektorów ds. Rozwoju
 • Dyrektorów ds. Strategii
 • Dyrektorów Operacyjnych
 • Dyrektorów Finansowych
 • Dyrektorów IT
 • Dyrektorów HR
 • Dyrektorów Centrów Outsourcingowych

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATCH
Aldona Mlonek —Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax: +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU

Dział Sponsoringu
tel.: +48 22 333 97 87, fax: +48 22 333 97 78
sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny