Warsztaty OBRÓT WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Warsztaty OBRÓT WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

13 ‑ 14 grudnia 2011 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Warsztaty OBRÓT WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 / 13 ‑ 14 grudnia 2011 / Warszawa

Cel

W programie m.in.:

1. Ochrona i zarządzanie prawami własności przemysłowej w przedsiębiorstwie
2. Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa – konsekwencje ich
naruszenia
3. Transfer praw własności przemysłowej a transfer praw autorskich – podobieństwa, różnice i zagrożenia
4. Obrót prawami autorskimi – jak uniknąć błędów

PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ JAK:

• jak uniknąć błędów podczas obrotu prawami autorskimi
• na czym polega specyfika umów licencyjnych w zakresie prawa autorskiego i na co uważać zawierając je
• czy i jak modyfikować ustawowe zasady nabycia praw autorskich
• jak umiejętnie zarządzać prawami własności przemysłowej
• jak chronić know-how w praktyce i czy jego pełna ochrona jest możliwa
• jakie są konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
• czy istnieje wewnętrzna sprzeczność pomiędzy zasadami wynikającymi z prawa pracy i prawa własności intelektualnej


KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

  • Prezesi, Członkowie Zarządu
  • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
  • Dyrektorzy działu prawnego
  • Radcy Prawni
  • Dyrektorzy ds. Własności Intelektualnej
  • Rzecznicy patentowi
  • Dyrektorzy działu marketingu

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W WARSZTATACH

Aldona Mlonek – Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax: +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny