Warsztaty Odpowiedzialność managerska

Warsztaty Odpowiedzialność managerska

18 ‑ 19 czerwca 2012 / Warszawa, Hotel Marriott

Cel

W programie m.in.:

1. Odpowiedzialność wobec spółki po nowelizacji KSH i KK

2. Obowiązek działania zarządów w interesie spółki a prawa pracowników

3. Przepisy antykorupcyjne w stosunku do funkcjonariuszy publicznych i innych przedsiębiorców

4. Konsekwencje działania spółki na szkodę osób trzecich

Wyższa kadra managerska spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką, w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji. W jakiego rodzaju pułapki mogą wpaść prezesi, członkowie zarządu, managerowie i kiedy pociągani są do odpowiedzialności? Co mogą przedsięwziąć by zmniejszyć osobiste ryzyko? Jak zorganizować pracę swoich podwładnych i współpracowników, aby zredukować czynniki ryzyka dla przedsiębiorstwa i siebie? Jak należy w tym kontekście odnosić się do wskazówek i instrukcji udziałowców? Jakiego rodzaju zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Warsztaty kierujemy do:

  • Prezesów, Członków Zarządu, Managerów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych
  • Dyrektorów Biur Zarządu
  • Dyrektorów Finansowych
  • Działów HR
  • Osób odpowiedzialnych za compliance w spółkach
  • Osób odpowiedzialnych za analizę i przygotowanie podstawowej dokumentacji prawnej w firmie
  • Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się o zakresie odpowiedzialności i czekających potencjalnych zagrożeniach z tytułu pełnionych funkcji zarządczych w firmie

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Aldona Mlonek - Project Manager
Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Marriott


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny