warsztaty Odpowiedzialność Zarządu

warsztaty Odpowiedzialność Zarządu

17 ‑ 18 listopada 2010 / Warszawa, Hotel Sofitel Victoria

Cel

W programie m.in.:

• Odpowiedzialność cywilna i karna członków organów spółki akcyjnej za szkody wyrządzone spółce akcyjnej
• Najnowsze zmiany w prawie spółek handlowych —nowe obowiązki i odpowiedzialność Zarządu
• Narzędzia prawne minimalizujące prawdopodobieństwo odpowiedzialności karnej oraz karnej skarbowej w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym
• Odpowiedzialność zarządu wobec udziałowców, klientów, dostawców, pracowników i społeczności lokalnej

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH


• Aby dowiedzieć się, jak uniknąć odpowiedzialności spoczywającej na prezesach oraz członkach zarządu w kwestiach zagadnień cywilnoprawnych, karnych, karno-skarbowych, jakie są skutki decyzji podjętej w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym
• Omówimy odpowiedzialność członków organów spółki akcyjnej na gruncie znowelizowanej ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach oraz odpowiedzialność cywilnoprawną i karną na gruncie przepisów KSH
• Uczestnicy poznają szczegółowe zasady odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wobec spółki, wierzycieli spółki i osób trzecich. Przedstawimy również praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania odpowiedzialności cywilnej członków zarządu
• Eksperci prowadzący warsztaty na co dzień zajmują się ważnymi kwestiami dotyczącymi spółek i są w stanie dokładnie zidentyfikować ryzyka prawne wiążące się z ze sprawowaniem funkcji prezesa oraz członka zarządu

Prezesi Zarządów spółek z o.o. oraz członkowie zarządu są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji. Ekonomiczne i prawne skutki ich decyzji są często nie do przewidzenia. W jakiego rodzaju pułapki mogą wpaść prezesi, członkowie zarządu i kiedy pociągani są do odpowiedzialności? Co mogą przedsięwziąć by zmniejszyć osobiste ryzyko?Jak prezes powinien zorganizować pracę swoich podwładnych i współpracowników, aby zredukować czynniki ryzyka dla przedsię-biorstwa i siebie? Jak należy w tym kontekście odnosić się do wskazówek i instrukcji udziałowców? Jakiego rodzaju zawrzeć umowę ze spółką? Jakiego rodzaju zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH
• Prezesi i Członkowie Zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych
• Członkowie rad nadzorczych
• Dyrektorzy
• Osoby odpowiedzialne za analizę i przygotowanie podstawowej dokumentacji prawnej w firmie
• Osoby, dla których orientacja w zakresie zagadnień związanych z odpowiedzialnością za działalność spółki kapitałowej jest konieczna w procesie podejmowania decyzji, a także rozumienia ich skutków dla firmy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH
Aldona Mlonek —Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax: +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU
Dział Sponsoringu
tel.: +48 22 333 97 87, fax: +48 22 333 97 78
sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Sofitel Victoria


Warszawa

Patron Medialny