Warsztaty Spory korporacyjne

Warsztaty Spory korporacyjne

29 ‑ 30 marca 2011 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Cel

W programie m.in.:

 • Praktyczne przykłady sporów pomiędzy akcjonariuszami na Walnym Zgromadzeniu oraz pomiędzy udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Sąd arbitrażowy jako możliwość rozstrzygania sporów korporacyjnych
 • Rozstrzyganie sporów na drodze sądowej —dochodzenie roszczeń o zapłatę od spółek, ich wspólników i członków władz
 • Odrębności postępowania w sprawach gospodarczych —kwestie dowodowe
 • Zaskarżanie uchwał zgromadzeń —case study
 • Powództwo pro socio elementem sporów korporacyjnych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH

 • Rozwiązywanie sporów powstających wewnątrz korporacji to trudne i wymagające zadanie. W sytuacji, gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy wspólnikami czy członkami zarządu, niezbędna jest interwencja doświadczonego doradcy prawnego.
 • Podczas Warsztatów odpowiemy na pytanie w jaki sposób minimalizować ryzyko związane z ewentualnymi negatywnymi skutkami sporów wewnętrznych w relacjach z partnerami biznesowymi.
 • Zaproszeni Eksperci powiedzą kiedy można sięgnąć do majątku osobistego wspólnika? Pozwać spółkę czy wspólnika? Czy spółka może nie płacić swoim kontrahentom a wypłacać wynagrodzenie zarządowi? Przedstawią również możliwości dochodzenia zapłaty od członków władz spółek kapitałowych. Powiedzą o odrębności postępowania w sprawach gospodarczych oraz zabezpieczeniu roszczeń w toku postępowania i przed wniesieniem powództwa.
 • Na praktycznych przykładach przedstawimy m.in. spory jakie występują pomiędzy akcjonariuszami na Walnym Zgroma-dzeniu, oraz spory pomiędzy udziałowcami spółki z ogra-niczoną odpowiedzialnością. Powiemy jakie są możliwości rozstrzygania sporów korporacyjnych przez sąd arbitrażowy.


KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH

 • Członkowie Zarządów
 • Członkowie Rad Nadzorczych
 • Kandydaci do Rad Nadzorczych i Zarządów spółek prawa handlowego
 • Właściciele i osoby kierujące podmiotami gospodarczymi zobowiązanymi do wprowadzenia odpowiednich zasad nadzoru właścicielskiego (Corporate Governance)
 • Udziałowcy i akcjonariusze spółek, mających więcej niż jednego udziałowca/akcjonariusza
 • Pracownicy Biura Zarządu
 • Pracownicy departamentów prawnych w spółkach
 • Pracownicy działów Compliance
 • Audytorzy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH
Aldona Mlonek —Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax: +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU
Dział Sponsoringu
tel.: +48 22 333 97 87, fax: +48 22 333 97 78
sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny