Warsztaty UMOWY FIDIC

Warsztaty UMOWY FIDIC

13 ‑ 14 września 2011 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Warsztaty UMOWY FIDIC
 / 13 ‑ 14 września 2011 / Warszawa

Cel

Przyjdź i dowiedz się:

 • Jak rozwiązać najczęstsze problemy wynikające ze stosowania FIDIC w polskiej umowie o roboty budowlane
 • Jak zabezpieczyć wykonanie kontraktu uwzględniając gwarancję bankową
 • Jakie konsekwencje wiążą się z odstąpieniem od kontraktu i jak postępować w sytuacji wypowiedzenia
 • Jaka jest rola Inżyniera Kontraktu w procesie budowlanym
 • Jak dochodzić roszczeń z umów zawieranych według wzorca FIDIC z uwzględnieniem arbitrażu krajowego i zagranicznego

Dlaczego warto wziąć udział w Warsztatach:

 • Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC jest podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy, Fundusze Strukturalne, Fundusze Spójności, jednostki samorządowe oraz firmy prywatne, kredytowane przez banki. Procedura FIDIC staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji
 • W trakcie Warsztatów zaproszeni eksperci przedstawią szczegółowo: warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych realizowane według procedur FIDIC, zasady prowadzenia przetargu na roboty budowlane, główne zagrożenia związane z procesem budowlanym, klauzule stanowiące podstawę zgłaszania roszczeń oraz rozwiązywanie sporów według FIDIC
 • Dzięki udziałowi w Warsztatach, zdobędą Państwo wiedzę, która pozwoli uniknąć powstawania częstych błędów na etapie realizacji inwestycji, jak również lepiej egzekwować odpowiedzialność pozostałych stron procesu w szczególności wykonawcy i inspektora nadzoru

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach

 • Inżynierowie Kontraktu
 • Przedstawiciele dużych i małych firm wykonawczych
 • Inwestorzy
 • Inspektorzy nadzoru
 • Projektanci
 • Kosztorysanci
 • Pracownicy biur projektowych
 • Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych obsługujący projekty inwestycyjne
 • Pracownicy przedsiębiorstwa zlecającego wykonanie robót budowlano-inżynieryjnych
 • Osoby przygotowujące i realizujące przetargi publiczne


ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W WARSZTATACH

Aldona Mlonek – Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax: +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny