Warsztaty Umowy gospodarcze w przedsiebiorstwie

Warsztaty Umowy gospodarcze w przedsiebiorstwie

25 ‑ 26 października 2011 / Warszawa, Hotel The Westin Warsaw

Warsztaty Umowy gospodarcze w przedsiebiorstwie
 / 25 ‑ 26 października 2011 / Warszawa

Cel

W programie m.in.:

 • Nietypowi kontrahenci – jak zweryfikować ich podmiotowość prawną
 • Oświadczenia ustne i formy pisemne – fakty i mity
 • Pactum de forma – wymogi i skuteczność w świetle orzecznictwa
 • Klauzula salwatoryjna – w sytuacji kryzysowej wybawienie dla umowy
 • Wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej – ugruntowanie prawne

Warto wziąć udział w Warsztatach, aby:

 • dowiedzieć się gdzie leży granica w swobodzie zawierania umów
 • dobrać właściwy tryb umowy w zależności od przyjętych celów biznesowych
 • poznać klauzule, jakich warto używać w umowach gospodarczych
 • umiejętnie dochodzić swoich praw za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • dowiedzieć się jak skutecznie rozwiązywać umowę

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

 • Wszyscy, którzy zaangażowani są w negocjacje, sporządzanie kontraktów oraz nadzór nad nimi.

Szczególnie polecamy dla:

 • Prawników zewnętrznych i wewnętrznych
 • Dyrektorów ds. Zakupów
 • Dyrektorów Marketingu i Sprzedaży
 • Menedżerów ds. Kontraktów
 • Menedżerów ds. Exportu i Importu
 • Kierowników ds. Projektów
 • Specjalistów ds. Realizacji Umów


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział
w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel The Westin Warsaw


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny