Warsztaty Umowy gospodarcze w przedsiębiorstwie

14 ‑ 15 czerwca 2012 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Cel

W programie m.in.:

  • Ostatnie orzecznictwo i interpretacje podatkowe
  • Klauzule umowne stosowane w kontraktach – czy naruszają interesy stron
  • Cele biznesowe kontrahentów a typ umowy – jak właściwie dobrać typ umowy, jak określić prawa i obowiązki stron
  • Klauzule salwatoryjna – w sytuacji kryzysowej wybawienie dla umowy
  • Odpowiedzialność stron umowy a świadczenie usług
  • Rozwiązanie umowy gospodarczej – regulacje umowne i ustawowe ograniczenia

Zawieranie umów między przedsiębiorcami jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Odpowiednia treść i uregulowania wzajemnych stosunków wpływa na powodzenie projektu biznesowego lub nawet całego przedsiębiorstwa. Dlatego konstruowanie dobrych umów powinno wiązać się z zachowaniem równowagi między prawami i obowiązkami obydwu stron.
Jak ustrzec się ryzyka, błędów oraz negatywnych konsekwencji związanych z zawarciem umowy powiedzą Eksperci z Kuczek-Maruta Kancelarii Radców Prawnych.


Warto wziąć udział w warsztatach, aby dowiedzieć się:


• jak dobrać właściwy typ umowy i w jaki sposób określić prawa i obowiązki stron w umowie
• jakich klauzul i zapisów warto używać w umowach gospodarczych
• jak umiejętnie dochodzić swoich praw za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jakie są zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
• czy uzgodnienia umowne w sprawie faktur są potrzebne i skuteczne
• czy klauzula salwatoryjna uratuje umowę w sytuacji kryzysowej
• jak skutecznie określić karę umowną, czy wysokość kary może być dowolna
• czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zmienia zasady tej odpowiedzialności wobec kontrahenta
• jak skutecznie rozwiązać umowę

Kto powinien wziąć udział w warsztatach:

• Wszyscy, którzy zaangażowani są w negocjacje, sporządzanie
kontraktów oraz nadzór nad nimi.
szczególnie polecamy dla:
• Prawników zewnętrznych i wewnętrznych
• Dyrektorów ds. Zakupów
• Dyrektorów Marketingu i Sprzedaży
• Menedżerów ds. Kontraktów
• Menedżerów ds. Exportu i Importu
• Kierowników ds. Projektów
• Specjalistów ds. Realizacji Umów

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Aldona Mlonek - Project Manager
Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny