Warsztaty Umowy o roboty budowlane

Warsztaty Umowy o roboty budowlane

30 ‑ 31 maja 2012 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Cel

W programie m.in.:

 • Negocjacje warunków umowy, terminy, gwarancje zapłaty – na co uważać i jak się zabezpieczyć
 • Jak ograniczyć odpowiedzialność solidarną inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców – przykłady z praktyki
 • Gwarancje zapłaty za roboty budowlane – pierwsze doświadczenia na tle nowej regulacji kodeksu cywilnego
 • Rozwiązywanie sporów wynikających z umów o roboty budowlane
 • Przedwczesne rozwiązanie od umowy - skutki odstąpienia od umowy


Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany są wady umów o roboty budowlane. Niewłaściwe określenie stron umowy, nieprecyzyjny jej zakres, błędne określenie wynagrodzenia - to tylko przykłady nieprawidłowości, które narażają strony na straty finansowe a nawet prowadzą do unieważnienia umowy.
Dlatego też, zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć wykonanie inwestycji warto wiedzieć, jak skonstruować kontrakt, który należycie zabezpieczy Państwa interesy.

Warto wziąć udział w Warsztatach aby dowiedzieć się:

 • Jak będąc podwykonawcą/dostawcą zapewnić sobie możliwość żądania zapłaty wynagrodzenia od inwestora
 • Jakich typów umów dotyczy odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców/dostawców
 • Jakie są pierwsze doświadczenia na tle nowej regulacji kodeksu cywilnego dotyczące ustawowej gwarancji zapłaty
 • Jakie okoliczności zwalniają z odpowiedzialności za niedotrzymane terminu
 • Jak skrócić czas trwania negocjacji warunków umowy
 • Jak postępować w sytuacji upadłości wykonawcy/inwestoraKto powinien wziąć udział:
Warsztat kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m.in. pracownicy i kierownictwo działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział
w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:


Dział Sponsoringu
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny