Warsztaty Umowy o roboty budowlane

Warsztaty Umowy o roboty budowlane

6 ‑ 7 grudnia 2011 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Cel

W programie m.in:

 • Negocjacje warunków umowy, terminy, gwarancje, zapłaty - na co uważać i jak się zabezpieczyć
 • Odpowiedzialność solidarna uczestników procesu budowlanego - przykłady z praktyki
 • Skutki podatkowe odstąpienia od umowy o roboty budowlane
 • Rozwiązanie sporów wynikających z umów o roboty budowlane
 • Najważniejsze klauzule w umowach FIDIC - analiza prawna

Umowy o roboty budowlane stanowią jedną z bardziej skomplikowanych umów określonych w Kodeksie cywilnym. Ich realizacja wywołuje szereg sporów pomiędzy kontrahentami. Dlatego też, zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć wykonanie inwestycji warto wiedzieć, jak skonstruować kontrakt który należycie zabezpieczy Państwa interesy.


Warto wziąć udział w Warsztatach aby dowiedzieć się:

 • Jak będąc podwykonawcą/dostawcą zapewnić sobie możliwość żądania zapłaty wynagrodzenia od inwestora
 • Jakich typów umów dotyczy odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców/dostawców
 • Jaka jest pozycja prawna Inżyniera Kontraktu wobec wykonawcy
 • Jakie są skutki podatkowe odstąpienia od umowy
 • Jak skrócić czas trwania negocjacji warunków umowy
 • Jakie okoliczności zwalniają z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu


Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

 • Warsztat kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m.in. pracownicy i kierownictwo działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział
w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:


Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny