Warsztaty Umowy o roboty budowlane

Warsztaty Umowy o roboty budowlane

Cel

W programie, m.in :

  • Pułapki w umowach o roboty budowlane - na co uważać i jak się zabezpieczyć
  • Odstąpienie od umowy oraz jego skutki w zakresie wzajemnych obowiązków i rozliczeń
  • Sposoby określania wynagrodzenia za roboty budowlane i tryby jego płatności
  • Gwarancja zapłaty za roboty budowlanego - nowe regulacje
  • Harmonogram robót - wymogi umowne na podstawie wzoru warunków kontraktowych FIDIC

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

  • Problem wad prawnych umów o roboty budowlane jest coraz bardziej aktualna zwłaszcza w dobie ożywienia inwestycyjnego. Niewłaściwe określenie stron umowy, nieprecyzyjny jej zakres, błędne określenie wynagrodzenia - to tylko przykłady nieprawidłowości, jakie pojawiają się w kontraktach handlowych. Narażają one strony na straty finansowe, a nawet mogą prowadzić do unieważnienia umowy.
  • Umowy o roboty budowlane stanowią jedną z bardziej skomplikowanych umów określonych w Kodeksie cywilnym. Ich realizacja wywołuje szereg sporów pomiędzy kontrahentami. Dlatego też, zanim zdecydują się Państwo komu powierzyć wykonanie inwestycji, warto wiedzieć, czego możecie domagać się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
  • Tylko podczas warsztatów będą mieli Państwo doskonałą okazję rozwiać wątpliwości dotyczące najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów, przestrzegania terminów, kar umownych oraz sposobów określenia wynagrodzenia.
  • Grono fachowców odpowie na pytania : jakie są sposoby określenia wynagrodzenia i tryby jego płatności oraz gwarancje zapłaty za roboty budowlane, jak zabezpieczyć usunięcie wad w umowie o roboty budowlane, jakie są prawa i obowiązki stron takiej umowy o roboty budowlane.

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

  • Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m.in. pracowników i kierownictwa działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania.

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział
w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:


Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl


Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Courtyard by Marriott Okęcie


Warszawa

Patron Medialny