Warsztaty Zakazane i dozwolone praktyki ograniczające konkurencję

Warsztaty Zakazane i dozwolone praktyki ograniczające konkurencję

19 ‑ 20 października 2010 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Warsztaty Zakazane i dozwolone praktyki ograniczające konkurencję
 / 19 ‑ 20 października 2010 / Warszawa

Cel

W programie, m.in.:

 • Najnowsze orzecznictwo UOKIK i KE, kontrole i przeszukania w przedsiębiorstwach
 • Porozumienia dystrybucyjne —jakie ograniczenia konkurencji są zakazane i dozwolone
 • Milczące uzgadnianie zachowań rynkowych —działania przedstawicieli handlowych jako zmowa
 • Polityka rabatowa jako nadużycie pozycji dominującej
 • Jak minimalizować ryzyko i konsekwencje naruszenia zakazów praktyk ograniczających konkurencję —leniency, compliance
 • Kary za naruszenie prawa konkurencji —zasady nakładania, przegląd aktualnego orzecznictwa


Dlaczego warto wziąć udział w Sympozjum:

 • W prasie często ukazują się artykuły na temat wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez UOKiK stwierdzającego podejrzenie stosowania zakazanych praktyk rynkowych. Wielu z Państwa ma problemy z właściwym konstruowaniem i zawieraniem umów z innymi podmiotami (producentami i dystrybutorami). Wielu również pada ofiarą posądzania o stosowanie zmowy cenowej albo nadużywania pozycji dominującej.
 • Jak uniknąć posądzenia o stosowanie zmowy cenowej? Jakie klauzule z ceną odsprzedaży są dozwolone? Jak minimalizować ryzyko i konsekwencje naruszenia zakazów praktyk ograniczających konkurencję? Jakie konkretne zapisy umów wzbudziły zastrzeżenia UOKiK i KE —czego należy unikać? Czy można się przygotować się do kontroli i przeszukań dokonywanych przez UOKiK i Komisję Europejską? Na te i inne pytania odpowiemy podczas tego wyjątkowego spotkania.
 • Zaproszeni prelegenci, przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych — podzielą się z Państwem swoją fachową wiedzą. Uzyskacie Państwo praktyczne porady na temat interesujących zagadnień.


Kto powinien wziąć udział w Sympozjum:

Na Warsztatach spotkacie Państwo przedstawicieli działów:

 • Prawnego
 • Handlowego
 • Finansowego
 • Marketingu

Reprezentowanych przez przedstawicieli branż:

 • Telekomunikacyjnej
 • Farmaceutycznej
 • FMCG
 • Energetycznej
 • Chemicznej
 • Nieruchomości


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji
Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny