Warsztaty Zamówienia Publiczne

Warsztaty Zamówienia Publiczne

13 ‑ 14 września 2012 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Cel

W programie m.in.:

 • Nowelizacja ustawy - jakie zmiany zostaną wprowadzone już wkrótce i jak wpłyną na proces realizacji zamówień publicznych
 • Udział osób trzecich w realizacji zamówienia – kontrowersje w handlu referencjami
 • Pułapki i najczęściej popełniane błędy w dokumentacji przetargowej
 • Jak ustalić przesłanki rażąco niskiej ceny – czy cena i jakość mogą iść w parze
 • Jakie są ustawowe przesłanki odstąpienia od zawartej umowy
 • Jak prawidłowo zabezpieczyć należyte wykonanie umowy

Dlaczego warto wziąć udział:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi został skierowany do Sejmu. Jak przygotować się do nowych wymogów i obostrzeń, jakie będą nowe regulacje i jak je interpretować, czy dzięki najnowszym zmianom zwiększy się konkurencyjność i jakość realizacji zamówień?


Podczas Warsztatów dowiecie się Państwo:

 • Jakie korzyści w zamówieniach publicznych przyniesie dialog konkurencyjny, techniczny
 • Jakie kontrowersje niesie za sobą handel referencjami i korzystanie z potencjału osób trzecich
 • Kiedy istnieje możliwość uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentacji oraz korekty ofert
 • Jakie są cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert
 • Jak w zamówieniach określić umowy dodatkowe i uzupełniające
 • Jakie są ustawowe przesłanki odstąpienia od zawartej umowy
 • Jakie są zasady korzystania ze środków ochrony prawnej, odwołanie do KIO, skargi do sądu

Wykonawco, inwestor wyrzucił cię z przetargu? Uważaj – inni też zamkną przed tobą drzwi
„(…)Urząd Zamówień Publicznych (UZP) postanowił zaostrzyć przepisy dotyczące wykluczenia wykonawców z przetargów. Cel jest słuszny – chodzi o wyrzucenie firm, które mają na koncie fuszerki. Prawnicy i eksperci ostrzegają jednak, że nowe przepisy mogą być początkiem końca tych podmiotów, które żyją ze zleceń od sektora publicznego(…)*”

* Źródło „Puls Biznesu” z 15-16.06.2012 r.

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, pracowników jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych


A w szczególności

 • Prezesów, Członków Zarządu
 • Dyrektorów, Kierowników departamentu zamówień publicznych i PPP
 • Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. inwestycji
 • Pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • Prawników wewnętrznych i zewnętrznych specjalizujących się w zamówień publicznych
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział
w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: konferencje@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
e-mail: sponsoring@pb.pl


Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów konferencyjnych, prosimy o kontakt:

tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: konferencje@pb.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny