Warsztaty ZMIANY W SYSTEMIE CERTYFIKATÓW

Warsztaty ZMIANY W SYSTEMIE CERTYFIKATÓW

16 ‑ 17 czerwca 2011 / Warszawa, Hotel Le Meridien Bristol

Cel

W PROGRAMIE M. IN.:

 • Ustawa o efektywności energetycznej – główne ramy prawne, zasady przyznawania świadectw
 • Procesy wspomagające poprawę efektywności energetycznej – praktyczne wskazówki
 • Nowe wymagania ustawy o efektywności energetycznej w zakresie audytu energetycznego
 • Kierunki i zasady zmian funkcjonowania systemów wsparcia źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych
 • Zasady i możliwości łączenia, obrotu i rozliczania certyfikatów

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

 • Sejm przyjął długo oczekiwany projekt ustawy o efektywności energetycznej. Planowane w nim rozwiązania mają pomóc zracjonalizować ceny energii dla odbiorców końcowych oraz zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, szczególnie w sektorach o wysokiej energochłonności. Dzięki udziałowi w warsztatach dowiedzą się Państwo o najważniejszych zmianach i wyzwaniach, jakie czekają Państwa przedsiębiorstwa.
 • Wdrożenie nowej ustawy wprowadzi na firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło odbiorcom końcowym obowiązek pozyskania określonej liczby certyfikatów. Świadectwa będą mogły otrzymać m.in. przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie energii dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie – Jak będzie wyglądała procedura ich pozyskania, zasady i możliwości łączenia oraz kwestie rozliczania przedstawi Leszek Wodzyński z URE.
 • Znani prawnicy z renomowanych kancelarii: Baker&McKenzie, DZP i WKB omówią nowe obowiązki związane ze świadectwami efektywności energetycznej, projektowane zmiany w systemie wsparcia OZE.
 • O wymaganiach Ustawy w zakresie audytu efektywności energetycznej powie Tomasz Słupik z „Energopomiaru”, natomiast Jacek Brandt z Towarowej Giełdy Energii przedstawi jej rolę w systemie białych certyfikatów.

DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY:

Podmioty z branży energetycznej: elektrownie, elektrociepłownie,
spółki dystrybucyjne, przedsiębiorstwa sprzedające energię
elektryczną, gaz ziemny i ciepło odbiorcom końcowym:

 • Zarząd: Prezes, Wiceprezes, Dyrektor Generalny
 • Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
 • Dyrektor Handlowy, Dyrektor Sprzedaży
 • Dyrektor Techniczny, Dyrektor Działu Eksploatacji
 • Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
 • Dyrektor ds. Regulacji Prawnych

Rafinerie, koksownie, huty żelaza, cementownie, producenci wapna,
ceramiki, huty szkła, producenci papieru, cukrownie, zakłady
chemiczne:

 • Zarząd: Prezes, Wiceprezes, Dyrektor Generalny
 • Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
 • Dyrektor Techniczny, Dyrektor Działu Eksploatacji

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATCH:
Aldona Mlonek —Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax: +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU
Dział Sponsoringu
tel.: +48 22 333 97 87, fax: +48 22 333 97 78
sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Le Meridien Bristol


Warszawa

Patron Medialny