Warsztaty Zmowy cenowe i inne zakazane praktyki rynkowe

Warsztaty Zmowy cenowe i inne zakazane praktyki rynkowe

2 ‑ 3 lutego 2011 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Cel

W programie m.in.:

• Postępowania prowadzone przez Prezes UOKiK —jakimi praktykami zajmuje się Prezes
• Porozumienia horyzontalne oraz porozumienia wertykalne —kiedy są dopuszczalne
• Aktualne orzecznictwo UOKiK i SOKiK
• Kartele hub & spoke jako nowa instytucja prawa antymonopolowego
• Reklama wprowadzająca w błąd jako nieuczciwa praktyka rynkowa
• Co grozi za naruszenie ustawy i czy można uniknąć kary —postępowanie administracyjne, sankcje finansowe, Leniency

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH


• Zgodnie z prawem zmowa cenowa należy do najcięższych naruszeń prawa antymonopolowego, za które uczestnicy mogą zostać ukarani. W prasie często ukazują się artykuły na temat wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez UOKiK stwierdzającego podejrzenie stosowania zakazanych praktyk rynkowych.


• Wielu z Państwa ma problemy z właściwym konstru-owaniem i zawieraniem umów z innymi podmiotami (producentami i dystrybutorami). Wielu z Was pada ofiarą posądzania o stosowanie zmowy cenowej albo nadużywania pozycji dominującej. Podczas warsztatów zdobędziecie Państwo kompleksową wiedzę oraz Państwa wątpliwości zostaną rozwiane.


• Jak uniknąć posądzenia o stosowanie zmowy cenowej? Jakie klauzule z ceną odsprzedaży są dozwolone? Jak minimalizować ryzyko i konsekwencje naruszenia zakazów praktyk ograniczających konkurencję? Jakie konkretne zapisy umów wzbudziły zastrzeżenia UOKiK i KE —czego należy unikać? Na te i inne pytania odpowiemy podczas Warsztatów.

WARSZTAT SKIEROWANY DO PRZEDSTAWICIELI DZIAŁÓW
• Prawnego
• Handlowego
• Finansowego
• Marketingu

Reprezentowanych przez Przedstawicieli branż:
• FMCG
• Telekomunikacyjnej
• Farmaceutycznej
• Energetycznej
• Chemicznej
• Nieruchomości


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH
Aldona Mlonek —Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax: +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU
Dział Sponsoringu
tel.: +48 22 333 97 87, fax: +48 22 333 97 78
sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny